Türkçe kitaplar

Kitap Adı

Yazar Adı

Yayıncı Adı

Basım Yeri

ve Tarihi

16. Asırda Mısır Eyaleti

MAHMUD Seyyid

M. Edebiyat Fakültesi Basımevi

İstanbul 1990

19. Asır Seyyahlarına Göre Orta Kafkaslar'da Din

HENZE Mary L

ODTÜ

Ankara 1984

Abasgia, Abhazya Tarihinin Bizans Dönemine Ait Belgeleri

KOLLAUTZ A

Asyayın

İstanbul 2000

ABD - İngiltere İlişkileri: 'Özel' Bir İlişki LAÇİNER,

Dr. Sedat

ASAM Yayını

Ankara 2001

Abhaz Azeri Dağıstan ... Edebiyatlarından Seçmeler

ÖZGÜL Mehmet

Cem Yayınevi

İstanbul 1993

Abhazca İlk Dil mi?

BÜYÜKA B. Ömer

Ceylan Yayınevi

İstanbul 1994

Abhazya Tarihi

BEYGUA Valeri

Asyayın

İstanbul 2000

Abhazya'da Yaşam Ve Kültür

ARGUN Yura

Nart Yayıncılık

İstanbul 1990

Abrek ŞAHPLI

Zubeydet Eko

   

İstanbul 1977

Abrıskil ŞINKUBA

Bagrat

Asyayın

İstanbul 2000

Adıge Alfabeleri

HUVAJ Fahri

Adıge Yayınları

Ankara 2000

Adıge Devrim Hareketi
Kabardey Balkarya Devrim Mücadelesi

KALMIK A

Zafer

İstanbul 1980

Adige-Hatikhe Çerkes Tarihi

NOGHUMUKA

Şora Baha Matbaası

İstanbul 1974

Adıgey Cumhuriyeti Yasaları

HUVAJ Fahri

Adıge Yayınları

Ankara 2000

Agik

DECAUX Emmanuel

İletişim Yayınları

İstanbul 1998

Ahmet Cevdet Paşa - Fuat Paşa Kava'id-İ Osmaniye

ÖZKAN Nevzat

TDK Yayınları

Ankara 2000

Ahmet Midhat Efendi Avrupa'da

FİNDLEY Carter V.

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İstanbul 1999

Alanlar, Step Atlıları, Kafkas Beyleri KUZNETSOV

V. Lebidinski

Y. Alan Kültür ve Yardım Vakfı Yayını

Ankara 2001

Almanak "Çeçen Fenomeni"

DINA-PRESS

Çeçen Ajansı Takav Yayınları

Ankara 1996

Almatı'dan Akmola'ya, Kazakistanın Başkenti ...

YALÇINKAYA Alaeddin

Sakarya Üniversitesi Basımevi

Adapazarı 1997

Altayca - Türkçe Sözlük NASKALİ, E. G

M. Duranl

TDK Yayınları

Ankara 1999

Altın Ordu Hanlığın Kuruluş Ve Yükseliş Devirleri

KAFALI Mustafa

Edebiyat Fakültesi Matbaası

İstanbul 1976

Altın Ordu Ve Çöküşü

YAKUBOVSKİ A.

Yu. Türk Tarih Kurumu Yayınları

Ankara 1992

Anadolu Kültür Tarihi

AKURGAL Ekrem

Tübitak

Ankara 1998

Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri

AKTÜRE

Sevgi Yurt Yayınları

İstanbul 1999

Anılarım

ÇERKES Ethem

Berfin Yayınları

İstanbul 2000

Ankara İli İki Numaralı Şer'iye Sicili

ONGAN Halit

Türk Tarihi Kurumu

Ankara 1974

Ansiklopedik İş Mevzuatı Terimler Tanımlar Sözlüğü

AVCI Adnan

Alfa

İstanbul 1995

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda Ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi

 

BOA Devlet Arşivleri Genel Müd. Yayını

Ankara 1995

Atatürk Ve Komünizm İLERİ

Rasih Nuri

Sarmal Yayınevi

Ankara 1994

Atlılar

KILIÇVURAN İnal

Mapsan

İstanbul 1989

Avrupa Birliği ve Türkiye

BULAÇ, Ali

ZamanGazetesi Yayını

İstanbul 2001

Avrupa'da Yeni Güvenlik Arayışları Nato - Ab - Türkiye

ÇAYAN Esra

Afa

İstanbul 1996

Ayrılık Türküsü

KAPLAN Adnan

Ufuk Matbaası

İstanbul 1985

Azerbaycan

OĞAN Sinan

Etam A.Ş.

İstanbul 1992

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Amerika Resmi Gezisi

 

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu

İstanbul 1997

Azerbaycan Ülke Raporu

OĞAN, H. Özrenoğlu

S Tika

Ankara 1996

Bağımsızlığın Eşiğinde

YANDARBİ Zelimhan

Çeçen Kafkaslılar Kültür Derneği Yayını

Ankara 1994

Balkanlarda İslam

POPOVİÇ Aleksandra

İnsan

İstanbul 1995

Basın Arapçası

 

Dağarcık

İstanbul 2000

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi

 

BOA Devlet Arşivleri Genel Müd. Yayını

Ankara 1992

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi

 

BOA Devlet Arşivleri Genel Müd. Yayını

Ankara 1995

Başkanın Savaş Günlüğü

ÇELİK Osman

Sam

Ankara 1994

Batık Zamanlar

AKSAMAN Nuray

Kurye

İstanbul 1997

Beyaz Dağdan Bakınca Çerkes Öyküleri

BLEDA, Osman

Belge Yayınları

Erzurum 2000

Beyaz Geceler, Uysal Kız

DOSTOYEVSKİ

Cumhuriyet

İstanbul 1999


Biga Ayaklanması Ve Anzavur Olayları

İĞDEMİR Uluğ

Türk Tarihi Kurumu Basımevi

Ankara 1989

Bilgisayar İşletmenliği

BİLDİL EĞİTİM Merkezi

Flash

İstanbul 1996

Bilgisayar Kullanım Kılavuzu

TEPECİK Abdülkadir

Obje

İstanbul 1997

Bilinmeyen Osmanlı

AKGÜNDÜZ, A. Öztürk S.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1999

Bir Kafkas Göçmenin Anıları

RAMAZAN Musa

Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı

İstanbul 1997

Bir Örgüt Geliştirme Tekniği Olarak Duyarlık Eğitimi

DİNÇER Ömer

Timaş

İstanbul 1994

Bir Rus Subayın Kafkasya Anıları

TURNOV F.

Kafder

Ankara 1994

Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi

VAMBERY Armınıus

Ses Yayınları

İstanbul 1993

Bitmeyen Umutlar Çerkes Halkının Özgürlük Kavgası

İSHAK Meşbaşe

Ardıç

Ankara 1994

Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye

GÖKAY Bülent

Yurt Yayınları

İstanbul 1998

Büyük Güçlerin Yükseliş Ve Çöküşleri

KENNEDY Paul

İş Bankası Yayınları

Ankara 1326

Büyük Türkçe Sözlük

DOĞAN, D. Mehmet

Yeni Şafak Promosyonu

İstanbul 1996

Canlar Ölesi Değil

ÜSTÜN Hulusi

Bayrak Matbaası

İstanbul 1997

Cenûb-İ Garbi Kafkas Hükûmeti

GÖKDEMİR A.E

Atatürk Araştırma Merkezi

Ankara 1998

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

İZBIRAK Reşat

Devlet Kitapları

İstanbul 1986

Çağdaş Fikir Akımları Ansiklopedisi

eI-CÜHENİ Mani B.Hammad

Beka Yayınları

İstanbul 1994

Çağımızda Gerçek Kahramanlar

ANADOL Cemal

Kamer Yayınları

İstanbul 1996

Çağrı, Çerkes Halk Oyunları, Abhazya'da Uzun Ömürlülük

KILIÇ, E., JANE, B., Ye'lung, M.

Kaf Yayınları

İstanbul 1990

Çarlık Rusya'sına Karşı Bir Çeçen Kahraman

YANDARBİ Zelimhan

E-Yayıncılık

İstanbul 1965

Çeçen Cihadı ve Çağdaş Dünyanın Sorunları

YANDARBİ Zelimhan

CIBE (Kafkas Enformasyon Bürosu)

İstanbul 2001

Çeçen Savaşı

SUNÇKALE Cevher

Sam Yayınları

Ankara 1995

Çeçen Şiir Antolojisi

ÖZDEMİR Refik

Edille

İstanbul 1997

Çeçen-İnguşya Halklarıyla Rusya Arasındaki İlişkiler

AHMADOV Yavus

Sorun Yayınları

İstanbul 2000

Çeçenistan Gerçeği

ÜNLÜ Medet

Ayrı Basım

Ankara 1995

Çeçenistan Gerçeği, Çeçenistan ve Dağıstan Olayları: Gerçekler ve Yalanlar

SAİDAEV, İslam CIBE

Kafkas Enformasyon Bürosu

İstanbul 2000

Çeçenya '95

KAFKAS-ÇEÇEN Day. Komitesi

Jan

İstanbul 1995

Çerkes Ethem Hain mi Kahraman mı?

BOZGEYİK Burhan

Timaş

İstanbul 1995

Çerkes Ethem Olayı

ŞENER Cemal

Okan

İstanbul 1994

Çerkes Fıkraları

KORKUT Sami

Nart Yayıncılık

İstanbul 1994

Çerkes Mes'elesi

ŞOENU M. Fetgerey

Bedir

İstanbul 1993

Çerkes Özdenleri

AHMET MİTHAT Efendi

Neps

İstanbul 1995

Çerkes Soykırımı, Çerkeslerin Xıx. Yy. Kurtuluş Savaşı Tarihi

KASUMOV, Ali, Kasumov, H

Kaf-Der

Ankara 1995

Çerkes Tarihi, Adighe Hâtikhe

NOGHUMUKA Şora

Baha Matbaası

İstanbul 1974

Çerkesçe Türkçe Sözlük

ÇELİKKIRAN M. Yasin

 

Adıgeya Maykop 1992

Çerkesler

BAJ Jabaghi

Ay Yıldız Yayınları

Ankara 1995

Çerkesler, Edebiyat ve Kültür Tarihi

SALTIK, Turabi

Berfin

İstanbul 1998

Çerkeslerin Sürgünü 21 Mayıs 1864 KUZEY KAFKASYA Kültür Derneği

 

Kafdağı Yayınları

Ankara 1993

Çerkesya Bağımsızlık Savaşı 1863-1864

FONVILL, A.

Nart Yayıncılık

İstanbul 1996

Çerkesya Bibliyografyası

ÖZBEK Batıray

Özel baskı

Ankara 1997

Çerkesya Seyahatnamesi

MARIGNY, Taitbout de

Nart Yayıncılık

İstanbul 1996

Çerkesya, Tarihi-Etnik Makaleler, 1857-1862-1866

LYULYE, Leonti

Çiviyazıları

İstanbul 1998

Çerkesya'da Sosyal Yaşayış-Adetler

BAJ Jabaği

Fon

Ankara 1969

Çerkesya'dan Savaş Mektupları

BELL J.S.

Kafkas Vakfı Yayınları

İstanbul 1998

Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi

ESADZE Semen

Kaf-Der

Ankara 1999

Çerkez Ethem

YALAZ Suat

Yalaz Produksiyon

İstanbul 1997

Çöküş Öncesi Sovyetler Birliğinde İslamiyet Ve Müslümanlar

HEYET

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Ankara 1997

Dağ Irmağı, Akılsız Su

HAMZATOV Resul

Gölge

İstanbul 1991

Dağıstan Lak Atasözleri Ve Bulmacaları

KACLAYEVAL Kurzi

Özel

İstanbul 1995

Dağıstan Aslanı

BOYUNAĞA Ahmet Yılmaz

Timaş

İstanbul 1995

Dağıstan Aslanı İmam Şamil

GÖZTEPE, Tarık Mümtaz

Sebil Yayınevi

İstanbul 1994

Dağıstan Kılıçlarının Parlaması

KARAHİ M. Tahir

İnsan Yayınları

İstanbul 1999

Dağıstan Ve Dağıstanlılar

EREL Şerafeddin

İstanbul Matbaası

İstanbul 1961

Dağıstan'dan Birer Yıldız

DAĞISTANLI Semih

Gözde

İstanbul 1987

Dağıstan'ın Sosyo-Ekonomik Tarihi

ÖZSOY İsmail

Kaynak

İzmir 1997

Dağlar Yüreğimdir (Surhay)

ÇINAR Ahmet

İpek Yayınları

İstanbul 1999

Dargo

BAHADIROĞLU Yavuz

Yeni Asya

İstanbul 1981

Değişim Sürecinde Türk Dünyası

ANDİCAN, Ahat

Emre Yayınları

İstanbul 1996

Demokratik Hukuk Devleti Abant Platformu

 

Zaman Gazetesi Yayını

İstanbul 2000

Dış Türkler Ve Sosyalizm

ŞAMİL Said

Hilâl Yayınları

İstanbul 1971

Din, Devlet ve Toplum Abant Platformu

 

Zaman Gazetesi Yayını

İstanbul 2000

Dosyalama İşlemleri

ATAMAN B. Kemal Arem

 

İstanbul 1995

Dünü Ve Bugünü İle Kafkasya Özgürlük Mücadelesi

BARLAS Cafer

İnsan Yayınları

İstanbul 1999

Dünya Denkleminde Ortadoğu, "Ülkeler-İnsanlar-Sorunlar"

ÖZEY Ramazan

Öz Eğitim Yayınları

İstanbul 1997

Dünya Mitolojisi Ve Nartlar

ÖZBAY Özdemir

Kafkas Derneği

Ankara 1999

Dünya Ve Ülkeler Coğrafyası

ÖZEY Ramazan

Aktif

İstanbul 2000

Edebiyat Araştırmaları

KÖPRÜLÜ Fuad

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1986

Elviye-İ Selasede Milli Teşkilatlanma

DAYI S.E

Kültür Eğitim Vakfı Yayınları

Erzurum 1997

Evliya Çelebi'nin Ve Haşim Efendi'nin Çerkezistan Notları

GÜNEŞ Mehmet

Özel

İstanbul 1969

Geceler Uyumaz

RUSLANİD Kouadce

Nur

Samsun 1996

Geçmişten Günümüze Çeçenler

AKÇORA Ergünöz

Turan Yayıncılık

İstanbul 1996

Genar

ÇELİK Osman

Timaş

İstanbul 1994

General Musa Kundukhov'un Anıları

YAĞAN Murat

Kafkas Kültür Derneği Yayını

İstanbul 1978

Gizli Belgelerde Çerkes Ethem

HİÇYILMAZ Ergun

Varlık

İstanbul 1993

Göç

AYDEMİR İzzet

Gelişim Matbaası

Ankara 1988

Göçmen Kuşlar

KURUL Dönüşçü

Bir Şıble

İstanbul 1969

Görüp İşittiklerim

TÜRKGELDİ A, Fuat

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1984

Gurbetteki Kafkasya

BERZEC Sefer

Devran

Ankara 1989

Gurbetten Çerkes Hikayeleri

ÜSTÜN Hulusi

Kafkas Vakfı Yayınları

İstanbul 1999

Gülümse

BAĞ Yaşar

Nart

İstanbul 1993

Günümüzde Avrasya

TİKA

Tika Yayınları

Ankara 1994

Gürcü Saldırıları Tutanakları

ÇOÇİYEV, B., Dzoev, M.

Alan Kültür Ve Yardım Vakfı

İstanbul 1992

Hacı Murat

TOLSTOY Leon

Sebil Yayınları

İstanbul 1979

Haklarımız

HATEMİ H. Vd.

Mazlumder Yayınları

İstanbul 1999

Harezmşahlar Devleti Tarihi

KAFESOĞLU İbrahim

Türk Tarihi Kurumu Basımevi

Ankara 1984

Hatti / Hititlerin Kökeni Ve Çerkesler

ÇUREY Ali

Çiviyazıları

İstanbul 2000

Haydar Aliyev'in Amerika Gezisi

AZERBAYCAN Konsolosluğu

Arbas Matbaacılık

İstanbul 2000

Heyet-İ Temsiliye Kararları

BAYKAL Bekir Sıtkı

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1974

Hüzün Çalar Çalgılar

TURAN M. Aydın

Ufuk Yayınları

İstanbul 1985

I. Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu'nun Azerbaycan Ve Dağıstan Harekatı

YÜCEER Nasır

Ankara Genelkurmay Basım Evi

Ankara 1996

Islahatçı Bir Düşünür Tunuslu Hayrettin Paşa ve Tanzimat

KARLIĞA, Bekir

KOBA Yayınları

İstanbul 1995

İçimdeki Köyün Delisi

THATSI Tamer

Sakarya Yayınları

Eskişehir 1997

İdari Askeri Unvan Ve Terimler

DONUK Abdülkadir

Türk Dünyası Araşt. Vakfı


İstanbul 1988

İlkler, Dünyayı Değiştiren Buluşlar ANSİKLOPEDİ

 

Milliyet Yayınları

İstanbul 1985

İmam Mansur

KUTLU Tarık

Bayrak Yayınları

İstanbul 1987

İmam Şamil

YETİK, Zübeyir

Beyan Yayınları

İstanbul 1998

İmam Şamil, Kafkasya'nın Büyük Harp ve İhtilal Kahramanı

GÖZTEPE Tarık Mümtaz

İnkılâp Kitabevi

İstanbul 1961

İmam Şamil, Kafkasya'nın Büyük Halk ve İhtilal Kahramanı

GÖZTEPE, Tarık

Mümtaz İnkılap Kitabevi

İstanbul 1965

İmam Şamil'in Hatıratı

KARAHİ, M.Tahir

Semerkand

Ankara 2000

İmlâ Kılavuzu

KOMİSYON

TDK Yayınları

Ankara 2000

İmla Lugatı

HEYET

Devlet Yayınları

İstanbul 1928

İnsan Hakları Sözleşmeleri

YILMAZ Halim

Mazlumder Yayınları

İstanbul 2000

Islahatçı Bir Düşünür Tunus'lu Hayrettin Paşa Ve Tanzimat

KARLIĞA Bekir

Koba Yayınları

İstanbul 1995

İstanbul Çerkesleri

ÇORLU Janet Mayragül

Nart Yayıncılık

İstanbul 1993


İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Kataloğu

DUMAN Hasan

Ircıca

İstanbul 1986

İstanbul'dan Orta Asya'ya Seyahat

MEHMET EMİN Efendi

Kültür Bakanlığı

Ankara 2000

İsveç

YANIK Yurdanur

Can Matbaası

İstanbul 1987

İşçi Denetimi Ve Sosyalist Demokrasi

SİRİANİ Carmen

Belge Yayınları

İstanbul 1990

Işığa Doğru-1

AKKEMİK Recep

Özel

Ankara 1999

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi

YILDIZ Gültekin

T.C. Sakarya Üniversitesi

Adapazarı 1994

İşte Almanya

F. ALMANYA Hükümeti

Societats-Verlog

Frankfurt 1994

Jeopolitik Duyarlılık

İLHAN Suat

TTK

Ankara 1989

K. Kafkasya'da Rus İlerleyişi Karşısında Ferah Paşa'nın Faaliyetleri

BARUT Ali Y. Lisans Tezi

 

Kırıkkale 1997

Kafdağının Ardından

AKBULUT A.

İnce Matbaa

Balıkesir 1997

Kafdağının Bu Yüzü

SEVER Metin

Doğan Kitap

İstanbul 1999

Kafdağının Son Atlısı

BAĞ Yaşar

Erkaya Matbaacılık

İstanbul 1998

Kafe (Han Kızının Şarkısı)

ÇELİK Osman

Gelişim

Ankara 1985

Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi

TUNA Rahmi

Ufuk Matbaacılık

İstanbul 1998

Kafkas I, Çeçen Kılıçları

KANDUR, Muhittin

Nart Yayıncılık

İstanbul 1999

Kafkas II, Kazbek Kabardey'de

KANDUR, Muhittin

Nart Yayıncılık

İstanbul 2000

Kafkas Almanağı

DARYAL F.

Özel

İstanbul 1936

Kafkas Destanı

BİNAT Tarık

Arpaz

İstanbul 1980

Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü

BERZEG Sefer

Nart Yayıncılık

Samsun 1995

Kafkas Dilleri

İSAYEV M. İ. vd.

Kaf Yayınları

İstanbul 1990

Kafkas Halk Dansları

RAMAZAN Musa

Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı

İstanbul 1990

Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı

LONGWORTH, John

Rey Yayınları

Kayseri 1996

Kafkas Kartalı İmam Şamil Destanı

YEŞİL, Murat

Babıali Kültür Yayıncılığı

İstanbul 2000

Kafkas Ruhu

MERZEY Halis

Bulşen Özel

İstanbul 1987

Kafkas-Rus Çatışması

CABAĞI Wassan Giray

Flaş Ajans

İstanbul 1995

Kafkas Rus Mücadelesi

CABAĞI Wassan Giray

Baha Matbaası

İstanbul 1967

Kafkas Sürgünleri

NAJJAR, Alexandre

Telos Yayıncılık

İstanbul 2001

Kafkas Yollarında-İki Komite İki Kıtal

REFİK, Ahmet

Temel Yayınları

İstanbul 1994

Kafkas Yollarında

REFİK Ahmet

Temel Yayınları

İstanbul 1998

Kafkasya Dağlıları Halk Partisi Periyodikleri

TURAN, M. Aydın

Birleşik Kafkasya Derneği Yayını

İstanbul 2000

Kafkasya Dağlılarında Hayat Ve Kültür

TAVKUL Ufuk

Dr. Ötüken

İstanbul 1993

Kafkasya Dosyası, AGİT Kasım 1999 İstanbul Zirvesi KAFKAS VAKFI

 

Kafkas Vafkı özel yayını

İstanbul 1999

Kafkasya Halkları, Tarihi ve Etnografik Bir Sentez

GRİGORİANTZ Aleksandre

Sabah

İstanbul 1999

Kafkasya Hatıraları

BUTBAY Mustafa

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Ankara 1990

Kafkasya Konfederasyonu

Kafkasya Konfederasyonu

 

İstanbul 1937

Kafkasya Maceraları

DUMAS Alexander

Kafkas Vakfı Yayınları

İstanbul 2000

Kafkasya Oğuzları Veya Türkmenleri

KÜRENOV Sapar

Ötüken

İstanbul 1995

Kafkasya Türkleri

AKPINAR Yavuz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1993

Kafkasya Ve Çerkesler Bibliyografyası

BERZEG Sefer

Nart

Samsun 1996

Kafkasya Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki İslamın Geleceği

TAHHAN Mustafa Prof.

Azim

İstanbul 1995

Kafkasya Ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş Ve Gelecek

 

TİKA Konferans, 25-27 Mayıs 1995-Ankara

Ankara 1996

Kafkasya Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti

GÖKÇE Cemal

Dr. Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı

İstanbul 1979

Kafkasya'da Birliğin Zaferi

ŞENIBE Musa

Y. Nart

İstanbul 1997

Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler

HABİÇOĞLU Bedri Dr.

Nart Yayıncılık

İstanbul 1993

Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler

BİCE Hayati, Dr.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Ankara 1991

Kafkasya'dan Uzunyayla'ya

CANAK Ahmet

Fahri San

Ankara 1989

Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri

BERJE Adolf

Kafkas Derneği

Ankara 1999

Kafkasya'nın Kurtuluş Mücadelesi

BARLAS Cafer

Kitabevi

İstanbul 1992

Kafkasya'nın Ticaret Tarihi

CANBEK Ahmet

Eko

İstanbul 1978

Karaçay Lehçesi Sözlüğü

PRÖHLE, Wilhelm

Kültür Bakanlığı Yayınları

Ankara 1991

Karaçay ve Malkar Türklerinin Faciası

ASLANBEK, Mahmut

Çankaya Matbaası

Ankara 1952

Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mısır Valiliği -Osmanlı Belgelerine Göre

ÇETİN, Atillâ Prof

Özel baskı

İstanbul 1998

Kazakistan Camii Ve Külliyesi

 

İsav

İstanbul 1992

Kazanuko Jabağ

ÇELİK Osman

Timaş

İstanbul 1996

KGB

BARRON John

Sümer Kitabevi

İstanbul 1985

Kırım Ve Kafkas Göçleri

ERKAN Süleyman

Türk Tarihi Kurumu

Ankara 1093

Kırım Ve Kafkasya Tarihçesi

CEVDET PAŞA

Ebuzziya Matbaası

İstanbul 1307

Komünistlerin Orta Şark Yayılma Planı

T. ÇİFTÇİ TEŞEK. Federasyonu

Ayyıldız Matbaası

Ankara 1966

Kremlin'de İktidar Mücadelesi

KOLENDİÇ Anton

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1993

Kur'an-I Kerim Ve Garb Kaynaklara Göre Hıristiyanlık

KAZICI Ziya

Bahar Yayınları

İstanbul 1971

Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri

JAESCHKE Gotthard

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1986

Kurtuluş Savaşında Çerkeslerin Rolü

ÜNAL Muhittin

Cem

İstanbul 1996

Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları

MÜDERRİSOĞLU Alptekin

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1990

Kurtuluş Yolu

BERKOK İsmail General

İstanbul Matbaası

İstanbul 1960

Kuzey Kafkasya

BAYTUGAN Barasbi

Yedi Yıldız

Samsun 1998

Kuzey Kafkasya Hürriyet Ve İstiklal Davası

HIZAL Ahmet Hazer

Orkun Yayınları

Ankara 1961

Kuzey Kafkasya Hürriyet Ve İstiklal Savaşı Tarihi

KOSOK, Pşilaho

Çeltüt

İstanbul 1960

Kuzey Kafkasya Mitolojisi, Natlardan Beri AKSAMAZ

Nuray Göktürk

Sorun Yayınları

İstanbul 2001

Kuzey Kafkasyalı Serbest Meslek Sahipleri Ankara Rehberi

BERZEG, M. Ferit

Özel

Ankara 2000

Lazlar

ÖZGÜN M. Recai

Ceylan

İstanbul 1996

Makedonya'daki Osmanlı Evrakı

 

BOA Devlet Arşivleri

Ankara 1996

Marlinski'den Bir Kafkas Hikayesi

ÖZDEN Sedat, Dr

Kayıhan

İstanbul 1989

Medeniyetler Çatışmasından Diyaloğa Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

 

Zaman Gazetesi Yayını

İstanbul 2000

Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)'nın Rusya Sefareti Ve Sefaretnamesi

AKTEPE, Münir

Türk Tarihi Kurumu Basımevi

Ankara 1974

Merkezi Gafgazın Etnik Tarihine Doğru

MIZI-ULU İsmail

Türk Dünya Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1993

Midhat Paşa Ve Taif Mahkumları

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1985

Milli Mücadele

ÖZALP, Kâzım

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1985

Milli Mücadele Esnasında Kuva-Yı Seyyare Kumandanlığına Ait Hatıratım

ÇOLAK, İbrahim Emre

 

İstanbul 1996

Milli Mücadelede Ege Çevresi

ÖZKAYA, Yücel

T.C. Kültür Bakanlığı

Ankara 1994

Mîzancı Murad Bey'in II. Meşrûtiyet Dönemi Hâtıraları

ARGIT Celile Eren

Marifet Yayınları

İstanbul 1998

Modern Tercüme Metodlarına Giriş

EREN, Cüneyt Ekey

 

 

Muhaceretteki Tarihimizden Belgeler

ŞOENU M. Fetgerey

Nartların Sesi Yayınları

İstanbul 1923

Mühimme Defteri

ÜNAL, Mehmet Ali

Akademi Kitabevi

İzmir 1995

Nartlar

ÇELİK, Osman

Eko Matbaası

İstanbul 1976

Norveç

    

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul 1988

Orta Asya Mektupları

BUDAK Feyzullah

Sevinç Matbaası

Ankara 1994

Oryantalizm, Kapitalizm Ve İslam

TURNER, Bryan S.

İnsan Yayınları

İstanbul 1991

Osmanlı Adet Merasim Ve Tabirleri

 

ABDÜLAZİZ BEY Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Ankara 2000

Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler, Kitab-I Müstetab

YÜCEL Yaşar

Özel Baskı

Ankara 1983

Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1984

Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Arasındaki Münasebetlere Dair Belgeler

 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Ankara 1992

Osmanlı Devleti İle Kafkasya ... Arasındaki Münasebetlere Dair Belgeler

GÜLTEPE Necati

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Ankara 1992

Osmanlı Devletinde Kölelik

ERGİN Nihat Dr

İFAV Yayınları

İstanbul 1998

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

ŞÜKRÜ, M.

Hakimiyeti Milliye

Ankara 1934

Osmanlı Devletinin Merkez Ve Bahriye Teşkilatı

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1984

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1984

Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu

WITTEK, Paul

Şirketi Mürettibiye

İstanbul 1947

Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu Ve Büyük Güçler

MARİAN Kent

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İstanbul 1999

Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890

TOLEDANO Ehud R.

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İstanbul 1994

Osmanlı Muahedeleri Ve Kapitülasyonları

KOÇU, Reşat Ekrem

Türkiye Matbaası

İstanbul 1934

Osmanlı Seferleri Ve Sefaretnameleri

UNAT Faik Reşit

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1987

Osmanlı Şehirleri

TUĞLACI Pars

Milliyet

İstanbul 1985

Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğü

PAKALIN M. Zeki

Milli Eğitim Basımevi

İstanbul 1983

Osmanlı Tarih Lugatı

SERTOĞLU Midhat

Enderun

İstanbul 1982

Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat

DEVELLİOĞLU Ferit

Aydın Kitabevi

Ankara 1986

Osmanlı'da Harem

AKGÜNDÜZ Ahmet

Osav Yayınları

İstanbul 2000

Osmanlıların Kafkas Ellerini

Fethi KIRZIOĞLU M. Fahrettin, Dr.

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1998

Öbür Türkler, "Büyük Oyun"un Milliyetçi Süvarileri

BERBEROĞLU, Enis

Doğan Kitap

İstanbul 1999

Ölüm ve Sürgün

McCARTHY, Justin

İnkılap Kitabevi

İstanbul 1997

Örgüt Geliştirme, Teori, Uygulama Ve Teknikler

DİNÇER Ömer

Timaş

İstanbul 1992

Özgürlüğe Çağrı

AYDIN, Sadullah

İhtar Yayıncılık

İstanbul 1996

Özgürlük Savaşçıları

SANCAKTAR Kıyamoğlu

Sarmaşık

İstanbul 2000

Padişahların Kadınları ve Kızları

ULUÇAY, M. Çağatay

TTK Yayınları

Ankara 1985

Panislamizm Ve Rus Milliyetçiliği

KOHN, Hans

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı


Ankara 1991

Perde Aralığında

NADİ Nadir

Cumhuriyet

İstanbul 1965

Ramazan Yemekleri Ve Mutfak Kültürü

TOYGAR, K. Berkok, N.

Volkan

Ankara 1996

Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri

İPEK Nedim

Atatürk Dil Kurumu

Ankara 1995

Rus Gözüyle Kafkasya Ve Kafkasyalılar

AYKAN Hasan

Nart Yayıncılık

İstanbul 1994

Rusça-Türkçe Deyimler Sözlüğü

SÜER Ö. Aydın

Kültür Bakanlığı

Ankara 2000

Rusların Kafkasya'yı İstilası Ve Şeyh Şamil

BADDELEY John F

Kayıhan Yayınları

İstanbul 1989

Rusların Kafkasya'yı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil

LÜKSENBOURG N.

Kayıhan Yayınları

İstanbul 1997

Rusya Nasıl Kurtulur?

SOLJENITSIN, Aleksandr

Remzi Kitabevi

İstanbul 1992

Rusya'da Sovyetler 1905-1921

ANWEILER, Oscar

Ayrıntı Yayınları

İstanbul 1990

Seçmeler

KÜLEBİ Cahit

T.C. Kültür Bakanlığı

Ankara 1994

Sergüzeşt SAMİPAŞAZADE

Sezai Yaz

Yalın

İstanbul 1996

Serhanların Kaderi

ÖZTÜRK Harunhan

Remzi Özel Baskı

Bartın 2000

Sisli Körfez

AYMERGEN Sefer

Nart Yayıncılık

İstanbul 1997

Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi (Başlıca Kuruluşlar)

 

TARİH VAKFI Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi

İstanbul 1996

Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-Vubıhlar

BERZEG Sefer

Takav

Ankara 1998

Sosyal Bilimler Sözlüğü, Arapça-Türkçe-İngilizce-Fransızca

YILMAZ, Ali

İFAV Yayınları

İstanbul 1995

Sovyet Birliği Döneminde Moskova İle Türk Toplulukları İlişkileri

YALÇINKAYA, Alâeddin

Sakarya Üniversitesi Basımevi

Adapazarı 1997

Sovyet Müslümanları

AKİNER Şirin

İnsan Yayınları

İstanbul 1995

Sovyet Tarihçiliğinde Şamil

GAMMER Moşe

Ceylan Yayınları

İstanbul 1996

Sovyetler Birliğinde Türkler

GÜLER, Halit

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Ankara 1990

Sovyetlerde Müslümanlar

D'ENCAUSSE, H. Carrere

Ağaç Yayınevi

İstanbul 1992

Sovyetler-İran-Amerika İzlenimleri

SELÇUK, İlhan

Remzi Kitabevi

İstanbul 1976

Sönmeyen Ocak

PAGAVA Yusuf

Ararat

İstanbul 1977

Sözlük, Özbekistan Türkçesi - Türkiye Türkçesi .

TULUM., M. Mahur, Berdak Yusuf

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1994

SSCB'ndeki Müslümanlar

BENNİGSEN Alexandre

Mavi Yayınlar

Ankara 1984

Step'de Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslam'ın 400 Yılı

BENNİGSEN, A., Quelquejay, C.L.

Selçuk Yayınları

İstanbul 1981

Sürgündeki Çeçenya

EMİNLER Mehmet Nuri

Gençlik Yayınları

İstanbul 1996

Şeyh Şamil, Kartal Yuvası

KULELİ, Selçuk

TÜR-DAV Yayınları

İstanbul 1998

Şeyh Şamil'in Cihad Hatıraları

KARAHİ, M. Tahir

Seha

İstanbul 1997

Şu Bizim Çerkesler

ÖNER, Çetin

Can Yayınları

İstanbul 2000

Şimali Kafkasya

KAFLI Kadircan

Vakit

İstanbul 1942

Tam'a Bahar Gelmeyecek

SÜREN Zafer

Asyayın

İstanbul 2000

Tanzimattan Bugüne Türk Yazı Hayatında Takma Adlar İndeksi

BİNARK, N., Arslanbek, S.

Güven Matbaa

Ankara 1971

Tarih Boyunca Rusların Çeçen Katliamı

YILDIZ Sinan

Sinan Yayınevi

İstanbul 1995

Tarihçe-i Gazavât-i Dağıstan

KIRZIOĞLU M. Fahrettin, Dr.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 2000

Tarihin Gölgesinde Çerkes Ethem

BÜYÜKBAŞARAN Yusuf

Kuban

Bursa 1996

Tarihte Kafkasya

BERKOK İsmail

İstanbul Matbaası

İstanbul 1958

Tatarlar Ve Tataristan

DELİÖMEROĞLU, Yakup

Avrasya Kalkınma Derneği Yayınları

Ankara 1997

Tayga Mahkumları

AYMERGEN Sefer

Yeni Kafkasya Gazetesi Yayınları

İstanbul 1995

Teşkilat-ı Mahsusa

STODDARD Philip H.

Arba Yayınları

İstanbul 1994

Tezakir CEVDET PAŞA

 

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1986

Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri "SPSS Uygulamaları"

AKGÜL Aziz, Prof.

Yök Matbaası

Ankara 1997

Topkapı Sarayı Ve Harem

BAYRAK, M. Orhan

Sümer Kitabevi

İstanbul 1996

Tunuslu Hayreddin Paşa

ÇETİN Atilla

Kültür Bakanlığı

Ankara 1999

Turfanda Mı, Turfa Mı?

MİZANCI Murad

Kültür Bakanlığı Yayınları

İstanbul 1980

Türk Cumhuriyetleri Anayasaları

GÜRER, A., Özer, A.

 

Ankara 1999

Türk Cumhuriyetlerin Sosyo-Ekonomik Analizleri

ARTAM, Atila

Sav

İstanbul 1993

Türk Dünyası

 

Otağ

İstanbul 1978

Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu

KOCAOĞLU Timur, vd.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1992

Türk Dünyasında Nevruz

TOPSAKAL, İ., vd.

İ. Valiliği Hizmet Yayınları

İstanbul 1998

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dil Bilgisi

ZEYNALOV Ferhat Cem

Kültür

İstanbul 1993

Türk Sovyet İlişkilerinin Doğuşu

KILIÇ Selami

Dergah Yayınları

İstanbul 1998

Türk Ve İslam Dünyasının Yeniden Yapılanması

ZAİM, Sabahattin

Yeni Asya Yayınları

İstanbul 1993

Türkçe - Sahaca (Yakutça) Sözlük

VASİLİEV Yuriy

Tdk Yayınları

Ankara 1995

Türkçe Adlar Derlemesi

YURTSEVER Erk

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1997

Türkçe - Arapça Lügat

SARI, Mevlut

Gonca Yayınevi

İstanbul 1984

Türkçe - İngilizce Fiiller Sözlüğü (anlam endeksli)

CETE, Hayrettin

Pastel Matbaacılık

İstanbul 2000

Türkçe Öğreniyoruz

HENGİRMEN, Mehmet

Engin

Ankara 1993

Türkistan Geceleri

KİYLANİ, Necip

Özgün

İstanbul 2000

Türkistan İllerinden Özbekistan

AÇIKGÖZ Halil

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

İstanbul 1990

Türkistan Ülke Raporu

TİKA

Tika Yayını

Ankara 1996

Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme

KAF- DER

Takav

Ankara 1996

Türkiye Devletinin Dış Siyasası

BAYUR, Y. Hikmet

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1973

Türkiye Kurtuluş Savaşında Çerkes Göçmenleri I-II

BERZEG Sefer

Nart Yayıncılık

İstanbul 1990

Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu

MAHMUD, E. Yaman, N

TDK Yayınları

Ankara 1998

Türkiye'de Kuzey Kafkasya İle İlgili Yayınlar Bibliyografyası

BERZEG Vedat

Şafak

Samsun 1986

Türkiye'nin Kafkasya Politikası Nedir, Ne Olmalıdır?

KAF-DER

Kaf-Der

Ankara 1996

Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları

SOYSAL, İsmail

Türk Tarih Kurumu

Ankara 1983

Türkiye'nin Siyasi Mes'eleleri

KARAMISIR Sami

Osav Yayınları

İstanbul 1994

Türkler Ve Türk Devletleri Tarihi

GÜRÜN, Kâmuran

Karacan

Ankara 1982

Türklerde Ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür, Din, Tanrı

BAĞ Yaşar

Çiviyazıları

İstanbul 1997

Uluğ Bey Ve Semerkanddeki İlim Faaliyetleri

SAYILI, Aydın

Türk Tarih Kurumu Basımevi

Ankara 1985

Unutkan Tarih- Sovyet Sonrası Türkdilli Alan

VANER, Semih

Metis

İstanbul 2000

Uygarlığın Yeni Yolu Avrasya

YILMAZ, M., Göka, E.

Kızılelma

İstanbul 1998

Uygur Milli Giyimleri

KASİMİY İslamcan

Özel

Ankara 1996

Üç Atlı

UYSAL, Mustafa

Ardıç

Ankara 1998

Vakıf Müessesesi, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında

AKGÜNDÜZ Ahmet

Osav Yayınları

İstanbul 2000

Vaynah Kuleleri

YILDIR Erol

Flaş Ajans

İstanbul 1997

XI. Türk Tarih Kongresi (5-9 Eylül 1990) Bildiri Özetleri

YÜCEL Yaşar, vd.

Türk Tarihi Kurumu

Ankara 1990

XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Axiretlerin Yeri

HALAÇOĞLU, Doç. Dr. Yusuf

TTK Yayınları

Ankara 1988

Yayınlar Kataloğu

T. Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı

 

İstanbul 1999

Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü

NECİP Emir

Tdk Yayınları

Ankara 1995

Yeni Vakıflar

    

Vakıflar Genel Müdürlüğü .. Vakfı

Ankara 1995

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri

 

MÜ. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Aaraştırma Merkezi

İstanbul 1998

Yıldızlar Yeniden Parlıyor

ÇİFTÇİGÜZELİ, M.

Cemal Kayıhan Yayınları

İstanbul 1994

Yol

PİLGER İhsan

Takav

Ankara 1996

Yorgun Savaşçı

TAHİR, Kemal

Tekin Yayınevi

İstanbul 1998

Yorgun Tutsak

ÖZDEMİR Mesut

Kandil Matbaası

Ankara 1986

Yöneticilik Dersleri

ÖZEL Mustafa

İz Yayıncılık

İstanbul 1996

Yönetimde 32 Altın Kural

CONARROE, Richard R.

İlgi Yayıncılık

İstanbul 1987

Zaferin Bedeli

SANCAKTAR Kıyamoğlu

Sarmaşık Yayınları

İstanbul 2000

 

Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı