KÜTÜPHANELER
(Kafkasya, Çerkes, Çeçen maddeleri)

1- TDV (TÜRKİYE DİYANET VAKFI) İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KÜTÜPHANESİ / Bağlarbaşı, Üsküdar - istanbul

947.9/BEN.A (TDV İSAM GNL. 042091)
Abhazlar: Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları / Sula Benet; trc. Nuran Kılınçarslan, Ankara: Kaf Der Yayınları, 1994, 117 s.

956.0743/ARŞ.B (TDV İSAM GNL. 039785)
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da Ve Anadoluda Ermeni Mezalimi = Armenian violence and massacre in the caucasus and anatolia.+. -- Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995, 2 c.

327/AVR.U (TDV İSAM GNL. 062328)
Avrasya Uygarlığın Yeni Yolu / yay. haz. Murat Yıldız, Erol Göka. -- İstanbul : Kızılelma Yayıncılık, 1998. 214 s., 24 cm., (Kızılelma Yayıncılık; 2. Siyaset Tarih Tartışma Kitapları; 2)
ISBN 975-8334-00-X

947.9/ÖZB.A (TDV İSAM GNL. 050486)
Avrupa Gözüyle Çerkesler / Batıray Özbek; yay. haz. Yenemiko Mevlüt, Ankara: Kafdağı Yayınları, 1997, 183 s.

T421.1/BAY.A (TDV İSAM GNL. 042088)
Avrupanın Eski Türk Runik Abideleri : eski Türk runik yazısının Kuzey Kafkasya Bölgesinin Volga-Don ve Tuna Bölgeleriyle ilişkisi / S. Ya. Bayçarov ; trc. Muvaffak Duranlı. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1996. ISBN 975-17-1468-0
XIII, 327 s. ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı ; 1684. Yayımlar Dairesi Başkanlığı Bilim dizisi ; 9)

956.0743/TUG.B (TDV İSAM GNL. (ZE) 036715)
Bir Neslin Dramı: Kafkas Cephesinden Çarlık Rusyası'nda Tuts+ / Hüsamettin Tugaç. -- 2. bs. -- İstanbul : Çağdaş Yayınları, 1975, 235 s. -- (3)

956.0743/BİR.D (TDV İSAM GNL. 050562)
Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi: Kafkas Cephesi, -- Ankara : Genelkurmay Başkanlığı, 1993, 2. c. (1. ksm) -- (93;43)

947.9/GÖK.C (TDV İSAM GNL. 021920)
Cenub-İ Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1989. ISBN 975-456-032-3
289 s. : res., lvh. ; 24 cm. -- (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları ; III Seri-I Sayı-21)

929.2/CUM.A (TDV İSAM GNL. 062007)
Cumhuriyet'in Aile Albümleri. -- İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998.
295 : res. ; 30 cm. ISBN 975-7306-36-3
'Çerkez mızıkasından cumhuriyet nameleri Kutat ailesi / Oya Baydar' bölümü.

947.9/SUN.Ç (TDV İSAM GNL. 039884)
Çeçen Savaşı: Çeçen Cumhuriyeti Bağımsızlık Savaşı: 1994-1995 / Cevher Sunçkale. -- Ankara : Sam Yayınları, 1995, 660 s. ; 20 cm. -- (Sam yayınları ; 95.24. Araştırma inceleme dizisi ; 05.07), ISBN 975-520-124-6

947.9/TER.Ç (TDV İSAM GNL. 034735)
Çeçen Sorunu / Argun Terek. -- Ankara : Sam Yayınları, 1995.
219 s. ; 20 cm. -- (Sam yayınları ; 95.21. Araştırma/inceleme dizisi ; 05.05), ISBN 975-520-73-6

947.9/MÜN.Ç (TDV İSAM GNL. 042002)
Çeçenha der Gozer-i Tarih / Efsane Münferid. -- Tahran : Dairetü'l-Maarifi'l-İslami, 1374, 202 s.

947.9/ÇEÇ (TDV İSAM GNL. 018302)
Çeçenler / haz. Şamil Mansur. -- Ankara : Sam Yayınları, [t.y.], 239 s. : fot. -- (93;06/05;01)

947.9/ANA.Ç (TDV İSAM GNL. 042096)
Çeçenler : Kuzey Kafkasya'nın Şanlı Tarihinden Altın Sayfalar : Çağımızın Gerçek Kahramanları / Cemal Anadol, İstanbul, Kamer Yayınları, 1996, 395 s. -- (Kamer Yayınları ; 78)
ISBN 975-8035-10-X

398.9/ÇER.A (TDV İSAM GNL. 031143)
Çerkes Atasözleri ve Deyimler / haz. Mehmet Yasin Çelikkıran. -- İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1994, 415 s. ; 20 cm, ISBN 975-7350-25-7

956.0811/ŞEN.Ç (TDV İSAM GNL. (ZE) 037548)
Çerkes Ethem Olayı / Cemal Şener. -- 3. bs. -- İstanbul : Okan Yayıncılık, 1984, 142 s.
Matbu Tez (Yüksek lisans).

956.0811/ŞEO.Ç (TDV İSAM GNL. 023599)
Çerkes Meselesi / Mehmet Fetgerey Şeonu, 1350/1931. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1993.
85 s. ; 20 cm. -- (Bedir tarih serisi ; 5)

956.0811/ŞEO.Ç (TDV İSAM GNL. (FB) 026349)
Çerkes Meselesi Hakkında Türk Vicdan-I Umumisine Ve Türkiye+ / Mehmet Fetgerey Şeonu, 1350/1931. -- İstanbul : Karabet Matbaası, 1923, 2 c. (39, 48 s.)

947.9/KAS.G (TDV İSAM GNL. 048828)
Çerkes Soykırımı : Çerkeslerin XIX. Yüzyıl Kurtuluş Savaşı Tar+ / Aliy Kasumov ; trc. Orhan Uravelli. -- Ankara : Kaf Der Yayınları, 1995, VI, 310 s. : hrt., orj.adı: Genotsid Adigov

947.9/NOG.A (TDV İSAM GNL. (ZE) 036756)
Çerkes Tarihi / Şora Bekmurze Noghumuka, 1260/1844 ; trc. Şevket Habjoka ; trc. Adolf Berge. -- İstanbul : Baha Matbaası, 1974, orj.adı: Adighe Hatikhe

947.9/ÖZB.Ç (TDV İSAM GNL. 018304)
Çerkes Tarihi Kronolojisi / Baturay-Yediç Özbek. -- Ankara : [y.y.], 1991, 176 s. : hrt. ; 20 cm.

947.9/BAJ.Ç (TDV İSAM YA 100118)
Çerkesler / Jabaghi Baj. -- 2. bs. -- Ankara : Ayyıldız Yayınları, 1999.
184 s. ; 20 cm. -- (Ayyıldız yayınları ; 37. İtalik kitaplar ; 3), ISBN 975-7227-17-X

947.9/FON.P (TDV İSAM GNL. 040376)
Çerkesya Bağımsızlık Savaşı'nın Son Yılı : 1863-1864 : (bir Fransız askeri danışmanının anılarını / A. Fonvill ; trc. Murat Papşu. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1996, 90 s. ; 20 cm.
orj.adı: Poclednii god voii çerkesii za nezavisim

016.9479/ÖZB.Ç (TDV İSAM GNL. 051403)
Çerkesya Bibliyografyası / Batıray Özbek. -- [y.y., t.y.], X, 252 s.
910.4/MAR.T (TDV İSAM GNL. 040374)

Çerkesya Seyahatnamesi: 1818-1823-1824 / Taitbout De Marigny ; trc. Aydın Osman Erkan, İst., Nart Yay., 1996, 252 s. 20 cm., orj. Three voyages in the black sea to the coast of Circassia
947.9/BAJ.Ç (TDV İSAM GNL. (TY) 020255)

Çerkesya'da Sosyal Yaşayış ve Adetler / Jabagi Baj. -- Ankara : Kafkasya Kültürel Dergi Yayınl, 1969, 203 s.

947.9/BEL.J (TDV İSAM GNL. 061168)
Çerkesya'dan Savaş Mektupları : 1837-1839 / James S. Bell. -- İstanbul : Kafkas Vakfı, 1998.
510 s. : hrt. ; 24 cm., Orj. adı : Journal of a residence in Circassia during the years 1837, 1838 and 1839.

956.0811/KUT.Ç (TDV İSAM GNL. 063989)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973.
1. c. (384 s.) ; 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları ; 10)

956.0811/KUT.Ç (TDV İSAM GNL. 063990)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973.
2. c. (363 s.) ; 20 cm. -- (Boğaziçi yayınları ; 11)


956.0811/ŞEN.Ç (TDV İSAM GNL. (ZE) 035810)
Çerkez Ethem Olayı / Cemal Şener. -- 4. bs. -- İstanbul : Okan Yayıncılık, 1984, 142 s.

956.0811/ÇER.Ç (TDV İSAM GNL. 040675)
Çerkez Ethem'in Hatıraları / Çerkez Ethem, 1368/1949, [y.y.], Dünya Yayınları, 1962, 226 s.

956.0811/SAR.Ç (TDV İSAM GNL. 015688)
Çerkez Ethem'in İhaneti / Zeki Sarıhan. 2. bs. -- İstanbul : Kaynak Yayınları, 1986, 214 s.

947.9/ERS.Ç (TDV İSAM GNL. 017099)
Çerkez Tarihi / Hayri Ersoy. 2. bs. -- İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1992, 180 s. : res.

947.9/ERS.Ç (TDV İSAM GNL. 017099)
Çerkez Tarihi / Aysun Kamacı. -- İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1992, 180 s.

947.9/ERS.D (TDV İSAM GNL. 018311)
Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler / Hayri Ersoy, İst., Nart Yayıncılık, 1993, 259 s. ; 20 cm.

947.9/DÜN.B (TDV İSAM GNL. 048827)
Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya / haz. Özdemir Özbay. -- Ankara : Kaf Der Yayınları, 1995.
II, 220 s. : hrt., fot.

947.9/İZZ.E (TDV İSAM GNL. (FB) 026166)
Evrikalarım: Kadim Trakya'da Trake Nam-İ Diğerle Çerkes / Met Çunatuka İzzet. -- İstanbul : Tanin Matbaası, 1916, 3. c. (228, 8 s.)

947.9/AKÇ.G (TDV İSAM GNL. 040481)
Geçmişten Günümüze Çeçenler / Ergünöz Akçora. -- İstanbul : Turan Yayıncılık, 1996.
158 s. ; 20 cm., ISBN 975-7171-09-3

956.0811/HİÇ.G (TDV İSAM GNL. 022814)
Gizli Belgelerle Çerkes Ethem / Ergun Hiçyılmaz. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1993.
128 s. ; 20 cm. -- (Varlık Yayınevi ; 298. Bilgi dizisi ; 35), ISBN 975-434-108-0

947.9/BER.G (TDV İSAM GNL. 057616)
Gurbetteki Kafkasya / Sefer E. Berzeg, [ y.y.], 1987, (Ankara, Şafak Mat.), 2. c. (47 s.), 20 cm.

947.9/BER.G (TDV İSAM GNL. 057617)
Gurbetteki Kafkasya / Sefer E. Berzeg. -- [y.y.] : Devran Matbaası, [t.y.], 3. c. (63 s.)

947.9/BER.G (TDV İSAM GNL. 057615)
Gurbetteki Kafkasya'dan belgeler / Sefer E. Berzeg. -- Ankara : Şafak Matbaası, 1985, 44 s.

080/EBÜ.K (TDV İSAM GNL. (ZE) 037889-11)
Kitabhane-i Ebüzziya -- Kostantiniyye : Matbaa-i Ebüzziya, 1307-1311.
10. c. (80, 72, 143, 128, 64, 127 s.) ; 15 cm.
İçindekiler : Kırım ve Kafkas tarihçesi/Cevdet Paşa, Sitler/Herodotos, trc. Necip Asım Yazıksız...

377.8/BİR.A (TDV İSAM GNL. 052419)
I. Avrasya İslam Şurası: Türk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas.+. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1996, XI, 203 s.

947.9/GÖZ.İ (TDV İSAM OŞG. 001485G)
İmam Şamil: Kafkasyanın Büyük Harp Ve İhtilal Kahramanı / Tarık Mümtaz Göztepe. -- İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1961, 292 s. ; 20 cm.

956.074/İNG.B (TDV İSAM GNL. 029144)
İngiliz Belgelerinde Türkiye Ve Kafkasya / yay. haz. Osman Çelik. -- [y.y. : y.y.], 1992. (Ankara : Gelişim Matbaası), 2, 332 s. : hrt. ; 24 cm.

***/01544 (TDV İSAM KTP / 1 D01544)
Kafkas Araştırmaları -- Düzensiz -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı, [t.y.], ISSN 1300-9893

956.0721/SAR.K (TDV İSAM GNL. 011148)
Kafkas Araştırmaları I / Mehmet Saray. -- [y.y.] : Acar Yayınları, [t.y.], 256 s.

928/BER.C (TDV İSAM GNL. 057604)
Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü / Sefer EN. Berzeg. -- Samsun : Sönmez Ofset Matbaacılık, 1995, 282 s. : fot. orj.adı : Caucasian writers in diaspora

840/MAI.P (TDV İSAM OŞG. 006929G)
Kafkas Esirleri / Xavier de Maistre ; çev. Sitare Sevin. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945.
52 s. ; 20 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler . Fransız klasikleri ; 93)
orj.adı : Les prisonniers du caucase

947.9/LON.Y (TDV İSAM GNL. 052671)
Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı: 1837-1838 / J. A. Longworth ; trc. Sedat Özden. -- Kayseri : Rey Yayıncılık, 1996, 360 s. -- (13;2), orj.adı: A year among circassians: 1837-38

947.9/TER.K (TDV İSAM GNL. 025388)
Kafkas Tarihinde Abhazlar Ve Çerkeslik Mefhumu / Şerafettin Terim. -- İstanbul : Minnetoğlu Yayınları, 1976, 283 s. ; 20 cm.

***/02033 (TDV İSAM KTP / 1 D02033)
Kafkas Vakfı Bülten -- İstanbul : [y.y.], 1996


910.4/ALT.K (TDV İSAM GNL. (TY) 019538)
Kafkas Yollarında / Ahmed Refik Altınay, 1356/1937 ; haz. Yunus Zeyrek. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1981, 93 s. ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 473. Kültür eserleri dizisi ; 10)

910.4/ALT.K (TDV İSAM GNL. (GT) 044280)
Kafkas Yollarında: Hatıralar Ve Tahassüsler / Ahmed Refik Altınay, 1356/1937. -- İstanbul : Kütübhane-i İslam ve Askeri, 1919, 78 s. ; 24 cm.

947.9/CAB.K (TDV İSAM GNL. 051069)
Kafkas-Rus Çatışması / Wassan Giray Cabağı. -- İstanbul : Flaş Ajans, [t.y.]
103 s. ; 20 cm., ISBN 975-7129-00-3
947.9/TAV.K (TDV İSAM GNL. 024287)
Kafkasya Dağlılarında Hayat Ve Kültür: Karaçay Malkar Türkler / Ufuk Tavkul. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1983, 305 s. : res. -- (271;78)

947.9/BUT.K (TDV İSAM GNL. (NÇ) 000974N)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay ; haz. Ahmet Cevdet Canbulat. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, IX, 130, 6 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları ; XXIV. Dizi-Sa.4)
ISBN 975-16-0245-9

***/01487 (TDV İSAM OŞG / 1 D01487)
Kafkasya = Kaukasus, Der .. -- Aylık -- München / Almanya : A. Kantemir , 1951-1952.

947.9/KUN.K (TDV İSAM GNL. (ZE) 031752)
Kafkasya Müridizmi: Gazavat Tarihi / Aytek Kundukh ; haz. Tarık Cemal Kutlu. -- İstanbul : Gözde Kitaplar Yayınevi, 1987, 142 s. -- (Tarih dizisi ; 2)

947.9/KÜR.K (TDV İSAM GNL. 031942)
Kafkasya Oğuzları Veya Türkmenleri: Çovdurlar, İgdirler, söy+ / Sapar Kürenov ; trc. Ali Duymaz. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1995, 144 s. -- (299;90)

947.9/RES.K (TDV İSAM GNL. 023642)
Kafkasya Türkleri / Mehmed Emin Resulzade, 1375/1955 ; haz. İrfan Murat Yıldırım ; haz. Yavuz Akpınar. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1993.
132 s. ; 20 cm. -- (Bütün eserleri ; 3), ISBN 975-498-072-1

016.9479/BER.K (TDV İSAM GNL. 057605)
Kafkasya ve Çerkesler Bibliyografyası / Sefer E. Berzeg. -- Samsun : Kafkasya Gerçeği, 1996, 144 s.

947.9/KAF.K (TDV İSAM GNL. 027798)
Rus Gözüyle Kafkasya Ve Kafkasyalılar / çev. Hasan Aykan ; yay.haz. Hayri Ersoy. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1994, 80 s. ; 20 cm.

947.9/GÖK.K (TDV İSAM GNL. 011543)
Kafkasya Ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti / Cemal Gökçe. -- İstanbul : Şamil Eğitim Ve Kültür Vakfı, 1979, XV, 253 s. : hrt. ; 24 cm.

***/01735 (TDV İSAM KTP / 1 D01735)
Kafkasya Yazıları. -- İstanbul: Sezai Sarıoğlu, 1997.

947.9/BİC.K (TDV İSAM GNL. 014153)
Kafkasya'dan Anadoluya Göçler / Hayati Bice. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1991.
213 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ; 65. İlmi eserler serisi ; 34)
ISBN 975-389-056-7

947.9/BIC.K (TDV İSAM GNL. 033377)
Kafkasya'dan Anadoluya Göçler / Hayati Bice. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1991.
213 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ; 65. İlmi eserler serisi ; 34)
ISBN 975-389-056-7

301.451/AKS.K (TDV İSAM GNL. 054087)
Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yolculuğu / Ali İhsan Aksamaz. -- İstanbul : Çivi Yazıları, 1997, 279 s. ; 20 cm. -- (Çivi yazıları ; 17. Mjora ; 3), ISBN 975-8086-11-1

947.9/CAN.K (TDV İSAM GNL. (ZE) 036691)
Kafkasya'nın Ticaret Tarihi : Eski Çağlardan XVII. Yüzyıla Kadar / Ahmet Canbek. -- İstanbul : Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, 1978, 64 s.
947.9/VED.K (TDV İSAM GNL. (ZE) 032126)
Kahraman Çeçen-İnguş Milletinin Faciası : (Katliamı) / Bahattin Vediş, Naif Arslan. -- [y.y. : y.y.], 1965. (İstanbul : Son Telgraf Matbaası), 63 s. ; 16 cm.

320.956/ÇİÇ.K (TDV İSAM GNL. 064407)
Kıbrıs'tan Kafkasya'ya Osmanlı Dünyasında Siyaset, Adalet Ve Raiyyet / Kemal Çiçek , Abdullah Saydam. -- Trabzon : Derya Kitabevi, 1998, 420 s. ; 24 cm., ISBN 975-8053-09-6

947.73/SAY.K (TDV İSAM GNL. 057170)
Kırım ve Kafkas Göçleri : 1856-1876 / Abdullah Saydam. -- [y.y.] : Türk Tarih Kurumu, [t.y.]
VII, 235 s. -- (XVI, 75), ISBN 975-16-0860-0,

325.956/ERK.K (TDV İSAM GNL. 052159)
Kırım Ve Kafkasya Göçleri: 1878-1908: Tatarlar, Çerkezler, a+ / Süleyman Erkan. - Trabzon KTÜ., 1996, IX, 229 s. -- (182;2)

956.0811/ÜNA.K (TDV İSAM GNL. 045351)
Kurtuluş Savaşı'nda Çerkeslerin Rolü / Muhittin Ünal. -- İstanbul : Cem Yayınevi, 1996.
256 s. : res., ISBN 975-406-582-9

947.9/BAY.K (TDV İSAM GNL. 058533)
Kuzey Kafkasya : 1917-1970 / Barasbi Baytugan. -- Samsun : Yedi Yıldız Yayınları, 1998.
VIII, 47 s. : hrt., fot., res. ; 20 cm. -- (Yedi Yıldız Yayınları ; 1)

927/BER.K (TDV İSAM GNL. (TY) 020016)
Kuzey Kafkasya Göçmenlerinde Besteciler, Ressamlar, Hattatlar / haz. S. E. Berzeg, Ö. Özbay. -- Ankara : Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, 1971.

725.19479/YIL.K (TDV İSAM GNL. 051070)
Kuzey Kafkasya'da Vaynah Kule Mimarisi / Erol Yıldır. -- İstanbul : Flaş Ajans, 1997.
112 s. : res. ; 24 cm., ISBN 975-7129-01-1

958/EBE.M (TDV İSAM GNL. 056557)
Mevsuatu Tarihi'l-Kafkas ve'l-Cerkes / Muhammed Cemal Sadık Ebezav. -- Dımaşk : Daru Alaeddin, 1996, 380, 8 s. : Res.

947.9/RAİ.M (TDV İSAM GNL. 053230)
el-Milaha Fi Bihari'n-Nar: Harbu Tahriri'l-Kafkas / Ahmed Raif. -- [y.y.] : ez-Zehra li'l-İ'lami'l-Arabi, [t.y.], 380, 16 s.

956.0811/ERD.M (TDV İSAM GNL. 029281)
Milli Mücadele Döneminde Kafkas Cumhuriyetleri İle İlişkiler / Nilgün Erdaş. -- Ankara : Genelkurmay Başkanlığı, 1994, V, 153 s. : hrt. -- (94/36)

956.07/YER.M (TDV İSAM GNL. 029489)
Milliyetler ve Sınırlar : Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu / Stefanos Yerasimos ; trc. Şirin Tekeli. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 1994, 504 s. ; 20 cm. -- (İletişim yayınları ; 309. Araştırma-inceleme dizisi ; 49), ISBN 975-470-446-5

396.956/ŞOE.O (TDV İSAM GNL. (ZE) 038779)
Osmanlı Alem-İ İctimaisinde Çerkes Kadınları / Mehmet Fetgerey Şoenu. -- İstanbul : Zerafet Matbaası, 1914/1330, 63, 1 s.

956.07/OSM.D (TDV İSAM GNL. 015488)
Osmanlı Devleti İle Kafkasya, Türkistan Ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri : 1687-1908 Yılları Arasında / ed. İsmet Binark ; haz. Yusuf İhsan Genç vd., Ankara : Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1992, 240, 142 s. ; 29 cm., ISBN 975-19-0584-2
956.0721/KIR.O (TDV İSAM GNL. 005972K)
Osmanlılar'ın Kafkas Elleri'ni Fethi : (1451-1590) / M. Fahrettin Kırzıoğlu. -- [Erzurum] : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1976.
XIX, 551 s. ; 24 cm. -- (Atatürk Üniversitesi yayınları ; 358. Edebiyat Fakültesi yayınları ; 71. Araştırma serisi ; 60), Matbu Tez (Doktora)

956.0721/KIR.O (TDV İSAM GNL. 018044)
Osmanlılar'ın Kafkas Elleri'ni Fethi: 1451-1590 / M. Fahrettin Kırzıoğlu. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1993, 550 s. -- (XIII;23)

956.0721/KIR.O (TDV İSAM GNL. (ZE) 037049)
Osmanlılar'ın Kafkas Elleri'ni Fethi: 1451-1590 / M. Fahrettin Kırzıoğlu. -- Ankara : Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1976, 550 s. -- (358;71;60)

891.73/LER.P (TDV İSAM OŞG. 007182G)
Prenses Ligovskaya; Kafkasyalı; Musikili Toplantı / Mihail Yuriyeviç Lermontov, 1841 ; çev. Servet Lunel. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1945.
XI, 148 s. ; 19 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler. Rus klasikleri ; 27)

947.9/AKM.R (TDV İSAM GNL. 051110)
Rus Yayılmacılığı Karşısında Kafkasya Müridizm Hareketi: doğ+ / Ahmed Akmaz. -- Kayseri : Bizim Gençlik Yayınları, 1994, 131 s. -- (9;3)

947.9/BAD.R (TDV İSAM GNL. 013986)
Rusya'nın Kafkasya'yı İstilası Ve Şeyh Şamil / John F. Baddeley ; trc. Sedat Özden. -- 2. bs. -- İstanbul : Kayıhan Yayınevi, [t.y.], 456 s. : res., hrt. -- (25;2)

956.074/SEL.D (TDV İSAM GNL. (TY) 020257)
Selçuklular Döneminde Anadolu'ya Yapılan Akınlar : 1799-1802 Osmanlı-Fransız Harbi'nde Akka Kalesi Savunması 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1981, 95 s. ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı ; 489. Kültür eserleri dizisi ; 16)

947.9/KAF.K (TDV İSAM GNL. 014268)
Şimali Kafkasya : Umumi Bilgiler, Tarih, Güzel Sanatlar Ve Kültür / Kadircan Kafalı. -- [y.y. : y.y.], 1942. (İstanbul : Vakit Matbaası), 206 s. : fot., res. ; 20 cm.

301.32956/TAR.B (TDV İSAM GNL. 039394)
Tarih boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı: Tebliğler / yay. haz. Yücel Hacaloğlu. -- Ankara : Türk Yurdu Neşriyatı, 1995, 231 s., ISBN 975-7841-17-X
İçindekiler : ... Ahmed İhsan Kırımlı - Birleşik Kafkasya konseyi / Sönmez Can - Saklanan gerçekler / Mahmut Çapar (Rişvanoğlu) ...

956/TAR.B (TDV İSAM GNL. 049856)
Tarih boyunca balkanlardan kafkaslara Türk dünyası semineri. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, 1996, 207 s.

947.9/ERK.T (TDV İSAM YA 100036)
Tarih Boyunca Kafkasya / Aydın O. Erkan ; yay. haz. Özcan Sapan. -- İstanbul : Çiviyazıları, 1999, 216 s. ; 24 cm., ISBN 975-8086-48-0

347.21/KAN.E (TDV İSAM GNL. (ZE) 037613)
Tarihçe-İ İnkılab Yahut Çerkez Hasan'ın Tercüme-İ Hali -- [y.y., t.y.], 15 s. ; 18 cm.

956.0811/BÜY.T (TDV İSAM GNL. 049465)
Tarihin Gölgesinde Çerkes Ethem / Yusuf Büyükbaşaran. -- 2. bs. -- Bursa : Kuban Yayınları, 1996, 77 s.

947.9/BER.T (TDV İSAM GNL. (ZE) 039595)
Tarihte Kafkasya / İsmail Berkok. -- [y.y. : y.y.], 1958. (İstanbul : İstanbul Matbaası)
533 s. : fot. ; 24 cm.

947.9/YUS.T (TDV İSAM GNL. 040830)
Tarihü'l-Kafkas / Yusuf İzzet Paşa ; trc. Abdülhamid Galib Bey. -- Kahire : İsa el-Babi el-Halebi, 1933/1352, 258 s. ; 24 cm.

297.004/TÜR.C (TDV İSAM GNL. 051366)
Türk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas Ülkeleri Türk Ve Müslüman+. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1996, XI, 203 s. -- (1.FİŞ)

958/TÜR.C (TDV İSAM GNL. 062742)
Türk Cumhuriyetleri Ve Petrol Boru Hatları / der. Alaeddin Yalçınkaya. -- İstanbul : Bağlam Yayınları, 1998, 293 s. ; 20 cm. -- (Bağlam yayınları ; 123. İnceleme araştırma ; 71)
İçindekiler : Hazar bölgesinde petrol ve gaz kaynakları / İsmail Sosyal - Kafkasya ötesindeki siyasal gelişmeler ve Hazar petrolleri / Nesrin Sarıahmetoğlu - Yeraltı zengini yeraltı fakiri Türkmenistan / Bekir Günay - Hazar Denizi'nin yeni siyasal statüsü bölgesel işbirliği ve istikrarın temelidir / Yolbars A. Kepbanov - Kazak petrolleri ve uluslararası güçler / İbrahim Kalkan - Özbekistan ile Türkmenistan'daki diğer bağımsız devletlerin siyasi durumu / Timur Kocaoğlu - Kırgızistan : Çin bölgesi ve Rus desteği altında / Halil Bal - Rusya Türkiye ilişkilerinde Tataristan faktörü var mı / Nadir Devlet - Ukrayna şartlarında Kırım Tatarlarının kendilerini siyasi platformda tanıtma mücadeleleri / Giray Saynur Bozkurt - Türk cumhuriyetleri, petrol boru hatları ve Türkiye ile ilişkilere Rusların bakışı / Vadim Dubnov, Sergei Ivanov, Vakhtang Shelia, Andrey Fedyas, Nikolay Semichastny, Sergey Guli, Andrey Stepanov - Karadeniz ekonomik işbirliği konseyi kuruluşu, hedefleri, faaliyetleri hakkında belgeler / Nurver Nureş - Türkiye'den bakarak Türk-Rus ilişkileri / Mensur Akgün - Çok boyutluluğu yeniden keşif Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle işbirliği arayışı / Büşra Ersanlı - Orta Asya'daki ekonomik reformlar ve yeni büyük oyun / Dinçer Taşçıkar - Türk cumhuriyetlerinin siyasi gelişimi / Alaeddin Yalçınkaya
ISBN 975-6947-11-X

956.08/TÜR.S (TDV İSAM GNL. 011769)
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Osmanlı Devri : 1877-78 Osmanlı - Rus Harbi : Kafkas Cephesi Harekatı -- Ankara : Genelkurmay Başkanlığı, 1985.
2. c. (VIII, 230, 21 s.) : hrt. -- (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayınları)

301.451/TÜR.Ç (TDV İSAM GNL. 062676)
Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme [Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme Sempozyumu (I. : 1995 : Ankara)]. -- Ankara : Kaf Der Yayınları, 1999, 181 s. ; 20 cm.

291.2/BAĞ.T (TDV İSAM GNL. 050961)
Türklerde Ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür, Din, Tanrı / Yaşar Bağ. -- İstanbul : Çivi Yazıları, 1997, 242 s. ; 20 cm. -- (Çivi Yazıları ; 13. Mjora ; 2), ISBN 975-8086-15-4

956.0743/MAS.U (TDV İSAM GNL. 033260)
Umumi Harpte Kafkas Cephesi Eserinin Tenkidi / Maslofski ; trc. Nazmi. -- Ankara : Genelkurmay X.Şube, 1935, 523 s. : krk.,

572.7/VOP.A (TDV İSAM GNL. 049142)
Voprosyı Arheologıı Tradıtsıondı Etnografıı Karaçaevo-Çerkes+ / S. Bayçorov ...[ve öte.]. -- Çerkesk : Karaçaevo-Çerkeskıı Ordena Zna, 1987, 152 s.

***/01246 (TDV İSAM KTP / 1 D01246)
Yeni Kafkasya -- 15 Günlük -- İstanbul : Resulzâde Mehmed Emin , 1922-1927.

947.9/CAN.K (TDV İSAM YA 101371)
Kuzey Kafkasya Trajedisi / Ahmet Canbek ; sdl. N. A.Turan, İstanbul: Kaf Yayınları, [t.y.], 30 s.
947.9/YIL.T (TDV İSAM YA 101380)
Tarih Boyunca Rusların Çeçen Katliamı / Sinan Yıldız. -- İstanbul : Sinan Yayınevi, 1995.
234 s. ; 20 cm., ISBN 975-8005-02-2

947.9/ÇEÇ (TDV İSAM YA 103738)
Çeçenler / haz. Şamil Mansur. -- Ankara : Sam Yayınları, [t.y.], 239 s. ; 20 cm.

398.9479/BAJ.Ç (TDV İSAM YA 110503)
Çerkesya'da Sosyal Yaşayış-Adetler / Jabagi Baj. -- Ankara : Kafkasya Kültürel Dergi Yayınları, 1969, 203 s. ; 20 cm.

301.451/ÇOR.İ (TDV İSAM YA 115142)
İstanbul Çerkesleri = Circassians İn Istanbul / Janet Mayragül Çorlu ; çev. Berat Bırfın Bir. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1994, 19, 10, 19 s. : res. ; 20 cm.

947.9/BİC.K (TDV İSAM YA 105481)
Kafkasya'dan Anadoluya Göçler / Hayati Bice, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, 213 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları ; 65. İlmi eserler serisi ; 34), ISBN 975-389-056-7

947.9/GÖK.K (TDV İSAM YA 105480)
Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti / Cemal Gökçe. -- İstanbul : Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, 1979, XV, 253 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı ; 1)

947.9/ANA.Ç (TDV İSAM YA 109974)
Çeçenler : Kuzey Kafkasya'nın Şanlı Tarihinden Altın Sayfalar : Çağımızın Gerçek Kahramanları / Cemal Anadol, İstanbul : Kamer Yayınları, 1996, 395 s., ISBN 975-8035-10-X

947.9/ERS.Ç (TDV İSAM YA 107489)
Çerkes Tarihi / Hayri Ersoy , Aysun Kamacı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1992, 180 s.

947.9/GÖK.C (TDV İSAM YA 106326)
Cenub-İ Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir. -- Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1989, 289 s. : res., lvh. ; 24 cm., ISBN 975-456-032-3

947.9/NOG.A (TDV İSAM YA 110514)
Çerkes Tarihi / Şora Bekmurze Noghumuka, 1260/1844 ; trc. Şevket Habjoka ; trc. Adolf Berge; çev. Vasfi Güsar, [y.y. : y.y.], 1974. (İstanbul : Baha Matbaası), 189 s. ; 20 cm.,
orj.adı: Adighe Hatikhe

947.9/ESA.Ç (TDV İSAM YA 117683)
Çerkesya'nın Ruslar Tarafından İşgali : Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi Kuban (Ötesi) Bölgesinde Ve Kafkasya Sahilinde Yapılan Kafkas-Rus Savaşı Üzerine Tarihi Deneme / Semen Esadzade ; çev. Murat Papşu. -- Ankara : Kafkas Derneği , 1999, 134 s. ; 20 cm.

947.9/TER.K (TDV İSAM YA 110512)
Kafkas Tarihinde Abhazlar Ve Çerkeslik Mefhumu / Şerafettin Terim. -- İstanbul : Minnetoğlu Yayınları, 1976, 283 s. ; 20 cm.

947.9/BAR.K (TDV İSAM YA 117687)
Kafkasya Özgürlük Mücadelesi : Dünü Ve Bugünü İle / Cafer Barlas. -- İstanbul : İnsan Yayınları, 1999, 416 s. ; 22 cm., ISBN 975-574-243-3

301.451/SEV.K (TDV İSAM YA 117676)
Kafdağı'nın Bu Yüzü : Türkiye'deki Kafkas Kökenliler / Metin Sever, İstanbul: Doğan Kitapçılık, 1999, 190 s. ; 23 cm. + 16 s. fot., ISBN 975-6817-28-3


947.9/GRI.M (TDV İSAM YA 117621)
Kafkasya Halkları Tarihi Ve Etnografik Bir Sentez : Çerkezler, Abhazlar, Svanlar, Osetler, Çeçenler, İnguşlar, Dağıstanlılar / Alexandre Grigoriantz ; çev. Doğan Yurdakul. -- İstanbul : Sabah Kitapları, 1999, 223 s. ; 24 cm. -- (Sabah kitapları ; 98. Olaylar-insanlar dizisi ; 30)
Orj. adı: la Montagne du sang, ISBN 975-579-072-1

T421.1/BAY.A (TDV İSAM YA 115869)
Avrupanın Eski Türk Runik Abideleri : Eski Türk Runik Yazısının Kuzey Kafkasya Bölgesinin Volga-Don Ve Tuna Bölgeleriyle İlişkisi / S. Ya. Bayçarov ; trc. Muvaffak Duranlı. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1996, XIII, 327 s. ; 20 cm, ISBN 975-17-1468-0

947.9/KUZ.K (TDV İSAM YA 108966)
Kuzey Kafkasya'da 1944 Yılı Toptan Sürgün Ve Katliam (Genocide) Faciası : XX. Matem Yılı / Mustafa Z. Hizal...[ve öte.]. -- Ankara : Hedef Yayınları, 1964, 60 s. ; 20 cm.

956.0811/HİÇ.G (TDV İSAM YA 107496)
Gizli Belgelerle Çerkes Ethem / Ergun Hiçyılmaz. -- İstanbul : Varlık Yayınevi, 1993.
128 s. ; 20 cm. -- (Varlık Yayınevi ; 298. Bilgi dizisi ; 35), ISBN 975-434-108-0

956.0811/KUT.Ç (TDV İSAM YA 106203)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973, 2. c., 363 s.

947.9/TAV.K (TDV İSAM YA 103669)
Kafkasya Dağlılarında Hayat Ve Kültür : Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı Ve Değişme Üzerine Bir İnceleme / Ufuk Tavkul. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 1993.
305, [5] s. : fot., hrt. ; 20 cm. -- (Ötüken Neşriyat ; 271. Kültür serisi ; 78), ISBN 975-437-124-5

398.9/ÇER.A (TDV İSAM YA 115120)
Çerkes Atasözleri Ve Deyimler / haz. Mehmet Yasin Çelikkıran. -- İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1994, 415 s. ; 20 cm., ISBN 975-7350-25-7

947.9/HAB.K (TDV İSAM YA 107494)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve İskanları / Bedri Habiçoğlu. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1993, 192 s. ; 20 cm.

956.0811/ŞEO.Ç (TDV İSAM YA 107503)
Çerkes Meselesi / Mehmet Fetgerey Şeonu, 1350/1931. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1993.
85 s. ; 20 cm. -- (Bedir tarih serisi ; 5)

956.0743/ALT.K (TDV İSAM YA 107499)
Kafkas Yollarında: Hatıralar Ve Tehassürler : Ermeni Mezalimi / Ahmed Refik Altınay, 1356/1937. -- İstanbul : Fikir Yayınları, 1992, 77 s. ; 19 cm. -- (Fikir yayınları ; 28)

956.0743/TUĞ.B (TDV İSAM YA 116257)
Bir Neslin Dramı : Kafkas Cephesinden, Çarlık Rusyasında Tutsaklıktan Anılar / Hüsamettin Tuğaç. -- İstanbul : Çağdaş Yayınları, 1975, 235 s. ; 20 cm.

947.9/AKÇ.G (TDV İSAM YA 106806)
Geçmişten Günümüze Çeçenler / Ergünöz Akçora, İstanbul: Turan Yayıncılık, 1996, 159 s.

327.956/YET.A (TDV İSAM YA 101842)
Ateş Hattında Aktif Politika : Balkanlar, Kafkasya,Ve Ortadoğu Üçgeninde Türkiye / Murat Yetkin, İstanbul: Alan Yayıncılık, 1992, 365 s., ISBN 975-7410-01-8

956.95/SAR.Ü (TDV İSAM YA 117836)
Ürdün Çerkesleri : Ortadoğu'da Çerkes Azınlık Ve Ulus-Devletlerle Olan İlişkileri: Ürdün Örneği / Celal Sarıçam, İstanbul: Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, 1998, 112 s. ; 20 cm.
947.9/BER.S (TDV İSAM YA 117919)
Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-Vubıhlar / Sefer E. Berzeg, Ankara 1998, 125 s.

947.9/TOR.B (TDV İSAM YA 117841)
Bir Rus Sabayının Kafkasya Anıları / Feodor Feodoroviç Tornau ; çev. Keriman Vurdem, Ankara : Kafkas Derneği, 1999, 234 s. ; 20 cm., ISBN 975-6798-02-5

947.9/ÖZB.Ç (TDV İSAM YA 104951)
Çerkes Tarihi Kronolojisi / Baturay-Yediç Özbek, Ankara : [y.y.], 1991, 176 s. : hrt. ; 20 cm.

947.9/RES.K (TDV İSAM YA 104932)
Kafkasya Türkleri / Mehmed Emin Resulzade, 1375/1955 ; haz. İrfan Murat Yıldırım ; haz. Yavuz Akpınar, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1993, 132 s., ISBN 975-498-072-1

947.9/BUT.K (TDV İSAM YA 115822)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay ; haz. Ahmet Cevdet Canbulat. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, IX, 130, 6 s. : hrt. ; 24 cm., ISBN 975-16-0245-9

745.4/ÇER.M (TDV İSAM YA 108979)
Çerkes Motifleri -- Ankara : Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, [t.y.], 84 s. : res. ; 24 cm.

956.074/İNG.B (TDV İSAM YA 108980)
İngiliz Belgelerinde Türkiye Ve Kafkasya / yay. haz. Osman Çelik. Ankara 1992, 332 s.

947.9/BER.T (TDV İSAM YA 108985)
Tarihte Kafkasya / İsmail Berkok, İstanbul 1958, 533 s., 24 cm.

947.9/HIZ.K (TDV İSAM YA 104934)
Kuzey Kafkasya : (Hürriyet Ve İstiklal Davası) / Ahmet Hazer Hızal, Ankara: Orkun Yayınları, 1961, 163 s. : fot., hrt. ; 20 cm. -- (Orkun Yayınları ; 4)

947.9/BÜY.K (TDV İSAM YA 102974)
Kafkas Kaynaklarına Göre İlk Yaratılışlar İlk İnsanlık Kafkas Gerçekleri / B. Ömer Büyüka. -- [y.y.] : Abhazoloji Yayınları, 1985, 1. c. (522 s.) ; 28 cm. -- (Abhazoloji Yayınları ; 4)

956.07/YER.M (TDV İSAM YA 112089)
Milliyetler ve Sınırlar : Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu / Stefanos Yerasimos ; trc. Şirin Tekeli. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 1994, 504 s. ; 20 cm. ISBN 975-470-446-5

T423.8/TÜR.Ç (TDV İSAM YA.SÖZLÜK 118164)
Türkçe Çerkesçe Sözlük / haz. Mehmet Yasin Çelikkıran,İstanbul: Çiviyazıları, 1999, 159 s. ; Eser; Adıgey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop (Miyekuape) 1991 baskısından tıpkıbasımdır.

947.9/SUN.Ç (TDV İSAM YA 103690)
Çeçen Savaşı: Çeçen Cumhuriyeti Bağımsızlık Savaşı: 1994-1995 / Cevher Sunçkale. -- Ankara : Sam Yayınları, 1995, 660 s. ; 20 cm., ISBN 975-520-124-6

641.59/BER.K (TDV İSAM YA 107488)
Kuzey Kafkas Mutfak Kültürü Ve Yemekleri / Nimet Berkok , Kamil Toygar. -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1994. (Ankara : Volkan Matbaacılık), 502 s. : 8 s. res. ; 20 cm., ISBN 975-95216-0-1

956.0811/KUT.Ç (TDV İSAM YA 103685)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973, 384 s.; 20 cm.

947.9/KAR.K (TDV İSAM YA 104929)
Kafkas Mücahidi İmam Şamil'in Gazavatı / Muhammed Tahir Karakhi ; çev. Olgun Tahir Mevlevi; haz. Tarık Cemal Kutlu, İstanbul: Gözde Kitaplar Yayınevi, 1987, 262 s. ; 20 cm.
947.9/BAR.K (TDV İSAM YA 110179)
Kafkasya'nın Kurtuluş Mücadelesi : (İmamlar) / Cafer Barlas, Kitabevi, İstanbul 1992, 160 s.

947.9/SAL.Ç (TDV İSAM YA 117154)
Çerkesler : Edebiyat Ve Kültür Tarihi / Turabi Saltık, Etki Yayınları, İstanbul 1997, 160 s.

947.9/BAD.R (TDV İSAM YA 104947)
Rusya'nın Kafkasya'yı İstilası Ve Şeyh Şamil / John F. Baddeley ; trc. Sedat Özden, İstanbul: Kayıhan Yayınevi, 1989, 459 s. : res., hrt. ; 20 cm.

910.4/ALT.K (TDV İSAM YA 100440)
Kafkas Yollarında / Ahmed Refik Altınay, 1356/1937 ; haz. Yunus Zeyrek, Ankara : Kültür Bakanlığı, 1981, 93 s. ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 473. Kültür eserleri dizisi ; 10)

291.2/BAĞ.T (TDV İSAM YA 116232)
Türklerde Ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür, Din, Tanrı / Yaşar Bağ. -- İstanbul : Çivi Yazıları, 1997, 242 s. ; 20 cm. -- (Çivi Yazıları ; 13. Mjora ; 2), ISBN 975-8086-15-4

840/MAI.P (TDV İSAM YA 108767)
Kafkas Esirleri / Xavier de Maistre ; çev. Sitare Sevin. -- 2. bs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1965, 52 s. ; 20 cm. -- (Dünya edebiyatından tercümeler . Fransız klasikleri ; 93)
orj.adı : Les prisonniers du caucase

947.9/FON.P (TDV İSAM YA 117135)
Çerkesya Bağımsızlık Savaşı'nın Son Yılı : 1863-1864 : (bir Fransız askeri danışmanının anılarından) / A. Fonvill ; trc. Murat Papşu. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1996.
90 s. ; 20 cm., orj.adı: Poslednii god voyni Çerkesii za nezavisim

910.4/GÜN.E (TDV İSAM YA 107498)
Evliya Çelebi ve Haşim Efendi'nin Çerkezistan Notları / Mehmet Güne, İstanbul 1969, 184 s.

947.9/RUS.G (TDV İSAM YA 117141)
Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar / çev. H. Aykan, İstanbul: Nart Yayıncılık, 1994, 80 s.

947.9/CAB.K (TDV İSAM YA 109568)
Kafkas-Rus Çatışması / Wassan Giray Cabağı, Flaş Ajans, İstanbul, [t.y.], 103 s. ; 20 cm. ISBN 975-7129-00-3

947.9/TER.Ç (TDV İSAM YA 100493)
Çeçen Sorunu / Argun Terek, Sam Yayınları, Ankara 1995, 219 s., ISBN 975-520-73-6

947.9/ERS.D (TDV İSAM YA 110515)
Dili Edebiyatı Ve Tarihi İle Çerkesler / Hayri Ersoy, Nart Yayıncılık, İstanbul 1993, 259 s.

947.9/BER.G (TDV İSAM YA 110516)
Gurbetteki Kafkasya / Sefer E. Berzeg, Ankara 1987, 2. c. (47 s.) ; 20 cm.

947.9/BER.G (TDV İSAM YA 110511)
Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler / Sefer E. Berzeg, Ankara 1985, 44 s. ; 20 cm.

920/AYD.M (TDV İSAM YA 110506)
Muhaceretteki Çerkes Aydınları / İzzet Aydemir, Ankara 1991, 224 s. : fot. ; 20 cm.

947.9/ÇEL.K (TDV İSAM YA 110504)
Kuzey Kafkasya Gezi Notları / Osman Çelik, Ankara, [t.y.] (Gelişim Matbaacılık), 141 s.: hrt. ; 20 cm.

947.9/CAN.K (TDV İSAM YA 110505)
Kafkasya'nın Ticaret Tarihi : Eski Çağlardan XVII. Yüzyıla Kadar / Ahmet Canbek. -- İstanbul : Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, 1978, 64 s. ; 20 cm.

956.07/OSM.D (TDV İSAM YA 111405)
Osmanlı Devleti İle Kafkasya, Türkistan Ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri : 1687-1908 Yılları Arasında / ed. İsmet Binark ; haz. Y. İhsan Genç vd., Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 1992, 240, 142 s. ; 29 cm., ISBN 975-19-0584-2

899.961/BÜY.K (TDV İSAM YA 110811)
Kafkas aah'ları / B. Ömer Büyüka. -- İstanbul : Abhazoloji Yayınları, 1992, 72 s. ; 19 cm.

899.963/KAF.H (TDV İSAM YA 110830)
Kafkas Hikayeleri Antolojisi. -- Ankara : Marj Yayınları, [t.y.], 112 s. ; 20 cm.

899.963/ÇEL.N (TDV İSAM YA 110832)
Nartlar : Kafkas Hikayeleri / Osman Çelik, Eko Matbaası, İstanbul 1976, 128 s. ; 19 cm.

T812/AHM.Ç (TDV İSAM YA 110831)
Çerkes Özdenler / Ahmet Mithat ; sdl. Kaya İlhan, Erdal Özden, Kayseri: Neps Dergisi Yayınları, 1985, 60 s. ; 18 cm. (Neps dergisi yayınları tiyatro serisi ; 1)

494/KAF.D (TDV İSAM YA 110510)
Kafkas Dilleri, Kaf Yayınları, İstanbul 1990, 118 s., (Sürgünde Kafkasya kültür eğitim dizisi ; 2)


793.31/GRİ.K (TDV İSAM YA 106322)
Kafkas Halk Dansları : Öğretim Yöntemi Ve Teknikleri / L. Grikurova ; trc. Musa Ramazan ; haz. M. Tekin Koçkar, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul [t.y.], 231 s. : fot., şkl. ; 24 cm.

947.9/SAL.T (TDV İSAM YA 118444)
Tarihsel Mücadele Sürecinde Adığeler, Abhazlar Alanlar (Osetinler), Çeçenler / Turabi Saltık. -- İstanbul : Berfin Yayınları, 2000, 176 s. ; 20 cm. -- (Berfin Yayınları ; 87. Araştırma inceleme ; 82), ISBN 975-7354-85-6

947.9/BER.G (TDV İSAM YA 103744)
Gurbetteki Kafkasya / Sefer E. Berzeg. -- [y.y. : y.y.], 1989. (Ankara : Devran Matbaası)
3. c. (63 s.) : fot. ; 20 cm.

947.9/ÇER.S (TDV İSAM YA 107502)
Çerkeslerin Sürgünü : (21 Mayıs 1864) Kafdağı Yayınları, Ankara 1993, 90 s.
1864 göçü ile ilgili bazı belgeler/Cahit Tutum, KırımSavaşı'ndan sonra Osmanlılar tarafından Çerkeslerin Rumeli'ne iskanı/Marc Pinson, Avrupalı egemenliğinde müslümanların konumu: Çerkeslerin sürgünü ve Suriye'de iskanı.

301.452/SOY.K (TDV İSAM YA 110904)
Kavimler Kapısı : Lazlar, Yahudiler, Sudanlılar, Asurlular, Ermeniler, Hemşinliler Çeçen-İnguşlar, Pomaklar, Gagauzlar, Karamanlılar / Hale Soysü, Kaynak Yayınları, İstanbul 1992, 189 s. ; 20 cm. -- (Kaynak yayınları ; 126), ISBN 975-343-028-0

947.9/LYU.Ç (TDV İSAM YA 117174)
Çerkesya : Tarihi-Etnografik Makaleler 1857-1862-1966 / Leonti Yakovleviç Lyulye ; trc. Murat Papşu, Çiviyazıları, İstanbul 1998, 103 s. ; 20 cm., ISBN 975-8086-30-8

899.96/ŞHA.A (TDV İSAM YA 106497)
Kafkas Aşkı / Zübeyde Şhapli, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1944, 221 s., ; 20 cm., Orj. adı : Abrek
947.9/KAF.K (TDV İSAM YA 102231)
Şimali Kafkasya : Umumi Bilgiler, Tarih, Güzel Sanatlar Ve Kültür / Kadircan Kaflı. -- [y.y. : y.y.], 1942. (İstanbul : Vakit Matbaası), 206 s. : fot., res. ; 20 cm.

947.9/BÜY.A (TDV İSAM YA 104936)
Hazreti İbrahim'le Awubla ve Kafkaslar / B. Ömer Büyüka. -- İstanbul : Abhazoloji Yayınları, 1975, 78 s. ; 20 cm. -- (Abhazoloji yayınları ; 3)

958/PAM.B (TDV İSAM GNL. 073369)
Bakü-Ceyhan Boru Hattı : Ortaasya Ve Kafkasya'da Bitmeyen Oyun / A. Necdet Pamir. -- Ankara : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1999.
110 s. ; 20 cm. -- (Asam yayınları ; 3. Teknoloji çevre enerji dizisi ; 1), ISBN 975-6769-04-1

947.9/SAL.T (TDV İSAM GNL. 073445)
Tarihsel Mücadele Sürecinde Adığeler, Abhazlar Alanlar (Osetinler), Çeçenler / Turabi Saltık. -- İstanbul : Berfin Yayınları, 2000.
176 s. ; 20 cm. -- (Berfin Yayınları ; 87. Araştırma inceleme ; 82), ISBN 975-7354-85-6

947.9/KAF.Ş (TDV İSAM YA 114425)
Şimali Kafkasya : Umumi Bilgiler, Tarih, Güzel Sanatlar Ve Kültür / Kadircan Kafalı. -- [y.y. : y.y.], 1942. (İstanbul : Vakit Matbaası), 206 s. : fot., res. ; 20 cm.

947.9/HIZ.K (TDV İSAM YA 114424)
Kuzey Kafkasya : (Hürriyet Ve İstiklal Davası) / Ahmet Hazer Hızal. -- Ankara : Orkun Yayınları, 1961, 163 s. : fot., hrt. ; 20 cm. -- (Orkun Yayınları ; 4)

947.9/BÜY.K (TDV İSAM YA 104133)
Kafkas Kaynaklarına Göre İlk Yaratılışlar İlk İnsanlık Kafkas Gerçekleri / B. Ömer Büyüka. -- [y.y.] : Abhazoloji Yayınları, 1986, 2. c. (430 s.) ; 28 cm. -- (Abhazoloji Yayınları ; 4)

T423.8/ÇER.T (TDV İSAM YA.SÖZLÜK 101378)
Çerkesçe Türkçe Sözlük / Mehmet Yasin Çelikkıran, Adige Yayınevi, Maykop 1992, 196 s

947.9/KAL.K (TDV İSAM GNL. 073623)
Kırım-Kuzey Kafkasya : sosyal antropoloji araştırmaları / Yaşar Kalafat. -- Ankara : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi , 1999.
237 s. : res. ; 20 cm. -- (Asam yayınları ; 4. Rusya-Ukrayna dizisi ; 1), ISBN 975-6769-02-5

947.9/KAN.K (TDV İSAM YA 106437)
Kuzey Kafkasya Kabilelerinde Din Ve Toplumsal Düzen : bin sekiz yüz altmış dörde kadar / Yahya Kanbolat. -- Ankara : Bayır Yayınları, 1989, XI, 114 s. ; 20 cm.

947.9/MUS.K (TDV İSAM YA 106213)
Kafkas Dağları'ndan Bir Öykü Son Bahadırların Ülkesi / Halil Bek, Musayusul ; çev. Süreyya Ülker. -- [y.y. : y.y.], 1988. (istanbul : Teknografik Matbaacılık), 246 s. ; 20 cm.

947.9/GÖZ.İ (TDV İSAM YA 109119)
İmam Şamil: Kafkasyanın Büyük Harp Ve İhtilal Kahramanı / Tarık Mümtaz Göztepe. -- İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1961, 292 s. ; 20 cm.

956.0811/BÜY.T (TDV İSAM YA 110822)
Tarihin Gölgesinde Çerkes Ethem / Yusuf Büyükbaşaran. -- Bursa : Gözlük Yayınları, 1993.
57 s. ; 20 cm.,
2-
947.9/KUN.K (TDV İSAM YA 106436)
Kafkasya Müridizmi: Gazavat Tarihi / Aytek Kundukh ; haz. Tarık Cemal Kutlu. -- İstanbul : Gözde Kitaplar Yayınevi, 1987, 142 s. -- (Tarih dizisi ; 2)
947.9/SÜR.K (TDV İSAM YA 110509)
Sürgündeki Kafkasya. -- İstanbul : Kaf Yayınları, 1990, 64 s. ; 20 cm.

921/JAB (TDV İSAM YA 107490)
Büyük Çerkes Düşünürü Kazanokue Jabağı : Hayatı-Görüşleri / Şortan Askerbi ; çev. Afeşij Emin. -- Ankara : Marj Yayınları, [t.y.], 74 s. ; 20 cm.

947.9/KAF.Ü (TDV İSAM YA 100375)
Kafkasya Üzerine Beş Konferans -- İstanbul : Kafkas Kültür Derneği, 1977, 303 s. ; 20 cm.
İçindekiler : Çerkeslerde din ve inançlar / Vasfi Güsar - Adığe dili ve edebiyatı / Cevdet Yıldız (Hapi) - Çerkeslerin Kafkasya'dan göçü / Rahmi Tuna - Kafkasya'nın eski tarihi (Dünkü Kafkasya) / İzzet Aydemir (Çuşha) - Bugünkü Kafkasya / Orhan Apaydın (Simha) -

947.9/VED.K (TDV İSAM YA 108574)
Kahraman Çeçen-İnguş Milletinin Faciası : (Katliamı) / Bahattin Vediş, Naif Arslan. -- [y.y. : y.y.], 1965. (İstanbul : Son Telgraf Matbaası), 63 s. ; 16 cm.

910.4/ALT.K (TDV İSAM YA 113552)
Kafkas Yollarında: Hatıralar Ve Tahassüsler / Ahmed Refik Altınay, 1356/1937. -- İstanbul : Kütübhane-i İslam ve Askeri, 1919, 78 s. ; 24 cm.

956.074/SEL.D (TDV İSAM YA 106858)
Selçuklular Döneminde Anadolu'ya Yapılan Akınlar : 1799-1802 Osmanlı-Fransız Harbi'nde Akka Kalesi savunması 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1981, 95 s. ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı ; 489. Kültür eserleri dizisi ; 16)

947.9/YUS.T (TDV İSAM GNL. 061899)
Tarihü'l-Kafkas / Yusuf İzzet Paşa ; trc. Abdülhamid Galib Bey. -- Kahire : İsa el-Babi el-Halebi, 1933/1352 , 258 s. ; 24 cm.

947.9/ÇUR.H (TDV İSAM YA 118590)
Hatti/Hititlerin Kökeni Ve Çerkesler / Ali Çurey. -- İstanbul : Çiviyazıları, 2000.
72 s. ; 20 cm. -- (Çiviyazıları ; 68. Mjora ; 22), ISBN 975-8086-62-6

910.4/MAR.T (TDV İSAM YA 118718)
Çerkesya Seyahatnamesi: 1818-1823-1824 / Taitbout De Marigny ; trc. Aydın Osman Erkan. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1996, 252 s. ; 20 cm.
orj.adı: Three Voyages İn The Black Sea To The Coast Of Circassia

301.451/AKS.K (TDV İSAM YA 118742)
Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yolculuğu / Ali İhsan Aksamaz. -- İstanbul : Çivi Yazıları, 1997, 279 s. ; 20 cm. -- (Çivi yazıları ; 17. Mjora ; 3), ISBN 975-8086-11-1

947.9/ÖNE.Ş (TDV İSAM YA 118870)
Şu Bizim Çerkesler : İnceleme / Çetin Öner, Can Yayınları, İstanbul 2000, 105 s.
291/DUM.K (TDV İSAM YA 118919)
Kafkas Halkları Mitolojisi / Georges Dumezil ; çev. Musa Yaşar Sağlam. -- Ankara : Ayraç Yayınevi, 2000, 102 s. : res. ; 20 cm. -- (Din-mitoloji ; 3), ISBN 975-8087-41-X

923/NUM (TDV İSAM YA 119073)
Kafkasya'dan İstanbul'a Hatıralar / Ömer Faik Numanzade ; haz. İrfan Murat Yıldırım, Fazıl Gökçek. -- İzmir : Akademi Kitabevi, 2000, IX,148 s. ; 20 cm., ISBN 975-7395-57-9

956.0743/ÖĞÜ.K (TDV İSAM GNL. 074726)
Kafkas Cephesi'nin I. Dünya Savaşı'ndaki Lojistik Desteği / Tuncay Öğün. -- Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, XIX, 364 s. ; 24 cm., ISBN 975-16-1203-9

2- İÜ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) MERKEZ KÜTÜPHANESİ / Beyazıt - İstanbul


910./ (İ.Ü. MRKZ. Türkçe 5327)
Kafkasya Dağlarının En Yüksek Tepeleri Addolunan Kaz Beğ / Pastozof ; çev. Nermi-Ahmed. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 238 vr.

355./ (İ.Ü. MRKZ. Türkçe 2665)
Kavaid-İ Harbiye Ve Çerkezistana Dair Layiha / Selim Paşa. -- [y.y., t.y.], 29 s.

910./ (İ.Ü. MRKZ. Türkçe 5369)
Kırım ve Kafkasya Seyahatnamesi / Wılhelm Masof ; çev. Veli. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.], 178 vr.

910./ (İ.Ü. MRKZ. Türkçe 5327)
Kafkasya Dağlarının En Yüksek Tepeleri Addolunan Kaz Beğ / Pastozof ; çev. Nermi-Ahmed. -- [y.y., t.y.]

910./ (İ.Ü. MRKZ. Türkçe 5369)
Kırım ve Kafkasya Seyahatnamesi / Wılhelm Masof ; çev. Veli. -- [y.y., t.y.]

956.07/ (İ.Ü. MRKZ. İbnü'l-Emin Kol 1756)
Çerkes Hasan Vakası / İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1398/1977. -- [y.y., t.y.]

T420./ (İ.Ü. MRKZ. İbnü'l-Emin Kol 1189)
Çerkes Hattı Veya Hatt-ı Umumi / Şemseddin. -- İstanbul : [y.y.], 1326.

396./ (İ.Ü. MRKZ. İbnü'l-Emin Kol 1504)
Çerkes Kadınları / Şoeno ; çev. Muhammed Fikri. -- İstanbul : [y.y.], 1914.

920./ (İ.Ü. MRKZ. İbnü'l-Emin Kol 2007)
Tarihçe-i İnkılab Yahut Çerkes Hasanın Terceme-i Hali -- [y.y., t.y.], 15 s.

3- IRCICA KÜTÜPHANESİ / Yıldız Sarayı, Beşiktaş -İstanbul


947.9/IZ.K (IRCICA 9457)
Kafkas Tarihi / Izzet Metcunatuka. -- [y.y.] : Hürriyet Matbaası, 1330.

956.1039/SC.C (IRCICA 2017)
Çerkezler / Schaenu M. Fetgherey. -- [y.y.] : Gayret Kitabevi, 1922, 48 s.

956.1039/SC.Ç (IRCICA 2018)
Çerkezlerin Aslı Mabudlar Meslindendir / Schaenu M. Fetgherey. -- [y.y.] : Şems Matbaası, 1923, 47 s.

956.1072/KI.O (IRCICA 4806)
Osmanlılarin Kafkas Ellerini Fethi / Kırzıoğlu M. Fahrettin. -- Ankara : Ankara Ü. Ede. Fak. Araş. Drg., 1976, 551 s.

956.108/BA.İ (IRCICA 4359)
İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi / Baytin Arif. -- [y.y.] : Vakit Matbaası, 1946, 142 s.

4- DİB (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) KÜTÜPHANESİ / Kocatepe - Ankara


T810/ (DİYANET 18698)
Kafkas Destanı / Tarık Binat. -- İstanbul : [y.y.], [t.y.], 1 c.

325.1/ (DİYANET 21275)
Kafkasyadan Anadoluya Göçler / Hayati Bice. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfi, 1991, 1 c.


T818/ (DİYANET 21425)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay ; çev. Canbulat-Ahmet Cevdet. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, 1 c.

956.0812/ (DİYANET 22139)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- 4.b -- İstanbul : Boğaziçi Yayinlari, 1990, 1 c.

958/ (DİYANET 22339)
Kafkasta İslam: Tarih ve Muasırlık / Allahşükür Paşazade. -- Bakü : [y.y.], 1991, 1 c.

958/ (DİYANET 5233)
Kafkas Klavuzu / Sergey İnsimof ; çev. Sadık Binbaşı. -- İstanbul : [y.y.], 1926, 1 c.

5- TÜRK TARİH KURUMU KÜTÜPHANESİ / Ankara


000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3011)
1853-1856 Kırım Harbi Başlarında Doğu Anadolu-Kafkas Cebhesi / Mustafa Budak. -- İstanbul : Acar Yayınları, [t.y.], 256 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3879)
II. Cihan Savaşında Kafkas Cephesinde Enver Paşa Tutsak Olmak / Mahmut İybar. -- AYR -- [y.y., t.y.], 215-226 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3130)
Çeçeno-İnguşskiy Folklor -- Moskova : Gosudarstvennoe Izd. Hudojestv, 1940, 288 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8903)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay. -- İstanbul : Güryay Matbaası, 1973, 2.c. (363 s.)

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6493)
Çerkes Ethem Hadisesi; kendi Hatıralariyle / Cemal Kutay. -- İstanbul : Türkiye Ticaret Matbaası, 1955, 112 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 5805)
Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti / Yunus Nadi Abalioğlu. -- İstanbul : [y.y.], 1955, 128 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6273)
Çerkes Ethem'in Hatıraları / Çerkes Ethem. -- [y.y.] : Sel Yayınevi, 1962, 22 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 9854)
Çerkesi / I. H. Kalmikov. -- [y.y.] : Stavronolskovo Kni., 1974, 344 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8507)
Çerkez Ethem'in İhaneti / Zeki Sarihan. -- Ankara : Gümüş Matbaası, 1984, 207 s.
000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 4956)
Çerkes Hasan Vak'ası / İ. Hakki Uzunçarşili. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1945, 45 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8072)
Çerkez Hasanın Tercüme-i Hali Yahut Tarihçe-i İnkilap. -- İstanbul : Yeni Osmanlı Kütüphanesi, [t.y.], 15 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2828)
Çerkes Meselesi Hakkında / Mehmet Fetgherey Schaenu. -- İstanbul : [y.y.], 1923, 2 c.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3011)
Rus Yayılması Karşısında Kırım Hanlığı ve Kafkasya / Muzaffer Ürekli. -- İstanbul : Acar Yayınları, [t.y.], 256 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8949)
Sovyetler Birliği'nin Çeçen-İnguş Cumhuriyetinde Din Aleyhtar / Fanny E. Bryan ; çev. Ceylan-Yasin. -- AYR -- [y.y., t.y.], 15 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 351)
Bulgaristan Arşivinde Bulunan Kafkasya Hakkındaki Osmanlı Bel / Nodar Şengelia. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1988, 1049-1054 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 1616)
Bulgaristan Arşivinde Bulunan Kafkasya Hakkındaki Osmanlı Belgeleri / Nodar Şengelia. -- AYR -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1988, 1049-1053 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 4515)
Büyük Harpte Kafkas Cephesi / Kurmay Albay Baki. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1933.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3996)
Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları / Aziz Samih. -- Ankara : Büyük Erkan-ı Harbiye, 1934, 114 s.

000./ (TARiH KURU. Türk Tarih Kur. 2847)
Büyük Harpte Kafkas Cephesindeki Muharebeler / Guze ; çev. Hakkı. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1932, 106 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2818)
Büyük Harpte 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali Kafkas / Süleyman İzzet. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1936, 257 s.


000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2855)
Büyük Harpte Şimali Kafkasyadaki Faaliyetimiz ve 15. Fırkanın ... / İ. Berkuk. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1934, 103 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3784)
Çerkes Talim ve Taavün Cemiyeti Tarafından Kabul Edilecek... -- Tiflis : [y.y.], 1927, 2 c.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 5058)
Şimali Kafkasya / Kadircan Kafli. -- İstanbul : Vakıt Matbaası, 1942, 205 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8816)
Şimalişarki Anadolu ve Kafkasya, Tedkikat-ı Ziraiye / Ali Riza. -- İstanbul : Sanayi-i Nefise Matbaası, [t.y.], 91 s.


000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 543)
Dobruca ve Kuzey Kafkas Nogaylarının Folkloru Üzerine Genel ... / Nedret Mahmut. -- Ankara : [y.y.], 1986, 1.c. (187-194 s.)

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 5703)
Drevnosti Çeçeno Inguşetii. -- Moskova : [y.y.], 1963, 280 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 7690)
Hollandalı Bir Seyyahın 18. Yüzyıl Başında Doğu Kafkasya'da ... / Semra Ögel. -- AYR -- [y.y., t.y.], 439-450 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 1515)
İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi / Arif Baytun. -- İstanbul : Vakit Matbaası, 1946, 143 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6975)
Irak Selçukluları ve Kafkaslar / Rauf A. Hüseynof. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1972,
395-401 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3011)
II. Abdülhamid ve Kafkas Müslümanları / Cezmi Eraslan. -- İstanbul : Acar Matbaacılık, [t.y.]
59-69 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6495)
İsmet Paşa Çerkes Ethem Çekişmesi / Cemal Kutay. -- İstanbul : Ercan Matbaası, 1956, 79 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 9123)
Kadim Trakya'da Serake Nam-ı Digerle Çerkesler / Çunatuka İzzet Met. -- İstanbul : Tanin Matbaası, 1334, 228, 8 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3809)
Kafkasya / F. Daryal. -- İstanbul : Matbaa-i Ebüzziya, 1938, 77 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3011)
Kafkas Araştırmaları / Mehmet Saray. -- İstanbul : Acar Yayınları, [t.y.], 256 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3011)
Kafkas Araştırmalarının Türkiye İçin Önemi / Mehmet Saray. -- İstanbul : Acar Yayınları, [t.y.]
256 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2990)
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi; Kafkas Cephesi -- Ankara : Genelkurmay Basımevi, 1978, 2.c. (352 s.)

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2859)
Kafkas Cephesinde X. Kolordunun Büyük Harbin Nihayetine Kadar / Selahaddin. -- İstanbul: Askeri Matbaa, 1931, 1 c.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 5995)
Kafkas Esirleri / Xavier Maistre; çev. Sevin-Sitare. -- Ankara : Milli Eğitim Basımevi, 1945, 52 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2155)
Kafkas Halk Dansları / L. Grikurova ; çev. Ramazan-Musa ; haz. Koçkar-M. Tekin. -- İstanbul : Avcıol Matbaası, [t.y.], 231 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8054)
Kafkas Harekatı 1828-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin ... / W. E. D. Allen. -- Ankara : Genelkurmay Basımevi, 1966, XVIII, 525 s.
000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8054)
Kafkas Harekatı 1828-1921 / Paul Muratoff, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1966, XVIII, 525 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3837)
İlk Tarih Araştırmaları Işığında Anadolunun Yeni Etno ... / Franz Hancar. -- İstanbul : [y.y.], 1943, 51-64 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 1646)
Kafkas Tarihi / Çonatoka Met. -- İstanbul : Hürriyet Matbaası, 1330, 400, 6 s.
000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 4791)
Kafkas Yollarında -Hatıralar ve Tehassüsler- / Ahmet Refik Altinay. -- İstanbul : Orhaniye Matbaası, 1919, 78 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8297)
Kafkaslarda Müslüman Gerilla Savaşı / Alexandre Bennigsen ; çev. Kösetorunu-Akın. -- Ankara : O. D. T. Ü. Mim. Fak., 1984, 10 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6277)
Kafkasya. -- [y.y., t.y.], 86 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3083)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, 130 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8918)
Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil'in Gazevatı / Tahirü'l-Mevlevi. -- İstanbul : [y.y.], 1333, 216 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 7715)
Kafkasya Türkleri / Ahmet Caferoğlu. -- Ankara : Matbaa-i Amedi, 1976, 1121-1124 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3686)
Kafkasya ve Asyay-ı Vüsta ve Türkistan Vilayetleri Buhara Ve ... / Nazmi. -- İstanbul : Askeriye Matbaası, 1334, 63 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3225)
Kafkasya ve İran / Niyazi. -- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1933, 56 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3686)
Kafkasya ve Türkistan / Nazmi. -- İstanbul : Askeriye Matbaası, 1334, 63 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 126)
Kırım ve Kafkas Tarihçesi / Cevdet Paşa. -- Serampore : Matbaa-i Ebüzziya, 1307, 72 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3843)
Oçerki Istorii Çeçeno-İnguşskoy Assr 1917-1970 Godi -- Grozniy : Çeçeno-inguşskoe Knijnoe, 1972, 2.c. (360 s.)

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8178)
XIX. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Orta Kafkasyalar'da Din / Mary L. Henze ; çev. Uysal-Ahmet E.. -- AYR -- [y.y.] : O. D. T. Ü. Mim. Fak., [t.y.], 14 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 6634)
Osmanlı Alem-i İctimasında Çerkez Kadınları / Mehmet Fetgeri. -- İstanbul : Zerafet Matbaası, 1914, 64 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 1445)
Osmanlılar'ın Kafkas Ellerini Fethi (14561-1590) / M. Fahrettin Kirzioğlu. -- Ankara : Sevinç Matbaası, 1976, XIX, 551 s.
000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 895)
Die Weltkritik Franz Kafkas / Wilhelm Emrich. -- Wiesbaden : Verlag, 1958, 22 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8072)
Tarihçe-i İnkilap Yahut Çerkez Hasan'ın Tercüme-i Hali -- İstanbul : Yeni Osmanlı Kütüphanesi, [t.y.], 15 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 823)
Tarihte Kafkasya / İsmail Berkok. -- İstanbul : İstanbul Matbaası, 1958, IX, 533 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8054)
Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi / W. E. D. Allen. -- Ankara : Genelkurmay Basımevi, 1966, XVIII, 525 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 8054)
Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi / Paul Muratoff. -- Ankara : Genelkurmay Basımevi, 1966, XVIII, 525 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3083)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, 130 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 4903)
Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda Çerkez Göçmenleri II / Sefer E. Berzeg. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1990, 99 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 4842)
İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya -- Ankara : Gelişim, 1992, 322 s.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 2502)
Umumi Harpte Kafkas Cephesi Eserinin Tenkidi / Maslosfki ; çev. Nazmi. -- Ankara : Genelkurmay Basımevi, 1935, 2 c.

000./ (TARİH KURU. Türk Tarih Kur. 3299)
Umur-i Şarkiye İdaresi Kafkas Şubesi Rusya'nın Ahval-i Hazırası -- İstanbul : Askeriye Matbaası, 1334, 28 s.


6- GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Beşevler - Ankara


956.0811/KUT.Ç (GAZİ İLAH. Möz. 6940)
Çerkes Ethem Hadisesi / Cemal Kutay. -- İstanbul : Tarih Kütüphanesi, 1955, 112 s.

956.0811/KUT.Ç (GAZİ İLAH. Möz. 6940)
Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti / Yunus Nadi. -- İstanbul : Sel Yayınevi, 1955, 128 s.

956.0811/KUT.Ç (GAZİ İLAH. Möz. 6940)
İsmet Paşa Çerkes Ethem Çekişmesi / Cemal Kutay. -- İstanbul : Ercan Matbaası, 1956, 1 c. (79 s.)

956.0811/ÇER.E (GAZİ İLAH. Möz. 6927)
Çerkes Ethem'in Hatıraları -- İstanbul : Güniz Matbaası, 1962, 226 s.

947.9/BİC.K (GAZİ İLAH. Gnl. 56)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice. -- Ankara : Tdv Yayınları, 1991, 213 s.

947.73/SAY.K (GAZİ İLAH. Gnl. 12440)
Kırım ve Kafkas Göçleri: 1856-1876 / Abdullah Saydam, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, 235 s.

947.9/GÖK.C (GAZİ İLAH. Gnl. 12668)
Cenub-i Garbi KafkasHükümeti / Ahmet Ender Gökdemir. -- Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1998, 289 s.


7- KTÜ (KARADENİZ TEK. ÜNİV.) İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Trabzon


AVR.7/ (KTÜ İLAH. Gnl. 299)
Avrasya Dosyası: Rusya Kafkasya Özel Sayısı 1996/ c. 3, sayı: 4. -- Ankara : Avrasya Uluslararası İlişkiler, 1996, 1 c. (341 s.)

TAR.560/ (KTÜ İLAH. Gnl. 5668)
Tarihte Kafkasya / İsmail Berkok. -- İstanbul : [y.y.], 1958, 533 s.

TAR.659/ (KTÜ İLAH. Gnl. 6658)
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir. -- Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1998, 289 s.

İDŞ.2214/ (KTÜ İLAH. Gnl. 6607)
Kırım ve Kafkas Göçleri: 1856-1876 / Abdullah Saydam. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1997,
235 s.


8- CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Sivas


947.07/BAR.K (CUMHURİ. İLAH Gnl. 5125)
Kafkasyanın Kurtuluş Mücadelesi / Cafer Barlas. -- İstanbul : Kitabevi, 1992, 160 s.

956.0731/BAD.R (CUMHURİ. İLAH Gnl. 5254)
Rusların Kafkasyayı İstilası ve Şeyh Şamil / F. Baddeley John ; çev. S. Özden -- İstanbul : Kayıhan Yayınevi, 1995, 460 s.

947.9/RES.K (CUMHURİ. İLAH Gnl. 6089)
Kafkasya Türkleri / Mehmed Emin Resülzade, 1375/1955 ; çev. Akpınar-Yavuz(haz) ; haz. Yıldırım-İrfan Murat. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vak, 1993, 132 s.

956.0811/ŞEO.Ç (CUMHURİ. İLAH Gnl. 6432)
Çerkes Meselesi / Mehmet Fetgerey Şeonu, 1350/1931, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1993, 85 s.


9- AÜ (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Beşevler


299./ (ANKARA İLAH. Tezler-Lisans 26907)
Tarih Boyunca Kafkasya'da Din Olgusu / Besim Eşsiz, Ankara : Ank. Ü. İ. F. İsl. Tar. Abd, 1989, 41 s.

947.9/ (ANKARA İLAH. Tezler-Lisans 26012)
İmam Şamil ve Kuzey Kafkasya / Sezgin Zabun, Ankara: A.Ü. İ. F. İsl. Tar. Abd, 1988, 64 s.
947.9/ (ANKARA İLAH. Tezler-Lisans 23269)
1864 Kuzey Kafkasya Göçünün Sebep ve Sonuçları Hakkında Tarih ... / Nihal Saygılı, Ankara: A.Ü. İ. F. İsl. Tar. Abd, 1984, 66 s.

947.9/ (ANKARA İLAH. Tezler-Lisans 22831)
Çeçenistan ve Çeçenler / Zehra Kazankaya, Ankara: A.Ü. İ. F. İsl. Tar. Abd, 1983, 108 s.

000./ (ANKARA İLAH. 29684)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, -- ; Cnbulat-Ahmet Cevdet. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, IX; 130 s.

000./ (ANKARA İLAH. 32003)
Türk Cumhuriyetleri Balkan-Kafkas Ülkeleri Türk ve Müslüman ..., Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 1996, XI; 203 s.

000./ (ANKARA İLAH. 21707)
Kafkas Yollarında / Ahmet Refik Altınay, -- ; Zeyrek-Yunus (haz. ). -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1981, 93 s.

297.7/ (ANKARA İLAH. 17713)
Çerkes Özdenler: 3 Perde Milli Dram / Ahmed Mithat, --. -- İstanbul : [y.y.], 1301, 112 s.

297.7/ (ANKARA İLAH. 12498)
Şimali Kafkasya / Kadircan Kaflı, İstanbul : Vakit Matbaası, 1942, 206 s.

297.7/ (ANKARA İLAH. 12207/12)
Kafkas Cephesinde X. K. O. Nun Büyük Harbin İptidasından ... / Salahaddin, İstanbul : Askeri Matbaa, 1931, 72 s.

297.7/ (ANKARA İLAH. 11878)
Büyük Harbde Kafkas Cephesindeki Muharebeler / Guze, --. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1931, 86 s., Askeri Mecmuanın Tarih Kısmı 1931; 5. Yıl;sayı; 20

297.7/ (ANKARA İLAH. 11876)
Büyük Harbde Bakü Yollarında 5. Kafkas Piyade Fırkası / Rüştü, --. -- İstanbul : Askeri Matbaa, 1934, 218 s., Askeri Mecm. Tar. Kısmı 1 Haziran 1934; 8. Yıl;sayı

297.7/ (ANKARA İLAH. 11290)
Kafkas Yollarında / Ahmed Refik Altınay, İstanbul : Kitabhane-i İslam ve Askeri, 1919, 78 s.

297.7/ (ANKARA İLAH. 10659)
Konak; Yahud Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebelerinde Bir ... ; Ahmed Midhat (çev. ) Wıesenthel. -- [y.y.] : Kırk Ambar Matbaası, 1296, 354 s.

956.0723/ (ANKARA İLAH. Tezler-Y. Lisans 32591)
Çerkesler Katibi Yusuf'un Selim-Name'sinin Mukayeseli ... / Mehmet Doğan, --. -- Ankara : Ank. Ü. Sbe. İsl. Tar. ve San. Abd, 1997-45, V; 187 s.

947.9/BER.T (ANKARA İLAH. 8384)
Tarihte Kafkasya / İsmail Berkok, --. -- İstanbul : İstanbul Matbaası, 1958, IX; 533 s.

000./ (ANKARA İLAH. 32701)
Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876) / Abdullah Saydam, Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1997.

000./ (ANKARA İLAH. 32746)
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir, --. -- Ankara : Atatürk Araştırma Merkezi, 1998, 289 s.


10- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Erzurum


301.956/D54-13- (ATATÜRK İLAH Tezler-Öğr-Bit 7365)
Orta Asya ve Kafkaslarda Ceditcilik Hareketi / Durmuş Dikici, --. -- Erzurum : Atatürk Ü. İlh. Fak., 1994, 15 s., Raf Sıra No:11/67

297.05/ (ATATÜRK İLAH Gnl. Dergi 0)
Kafkasya Tarihine Ait Yeni Eserler / Zeki Velidi Togan, İstanbul : İ.Ü. Ede. Fak., 1960, 260 s.
İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 2-4. Sayı

920/B87K (ATATÜRK İLAH Gnl. 6563)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, -- ; Hazırlayan:canbulat Ahmet Cevd. -- Ankara : Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yü, 1990, 130 s.

947.05/B22R (ATATÜRK İLAH Gnl. 7448)
Rusların Kafkasyayı İstilası ve Şeyh Şamil / J. F. Baddeley, İstanbul: Kayıhan Yay., 458 s.
947.9/M37K (ATATÜRK İLAH Gnl. 300)
Kafkas Tarihi / İzzet Metçunataka, --. -- İstanbul : Hürriyet Matbaası, 1911-1330.

956.0721/K46O (ATATÜRK İLAH Gnl. 2463)
Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590) / Fahrettin Kırzıoğlu, Ankara : Atatürk Ü., 1976, 550 s.

956.0811/K87Ç (ATATÜRK İLAH Gnl. 6946)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1995, 392 s.,
ISBN 451-004-0

947.9/B51K (ATATÜRK İLAH Gnl. 8162)
Kafkasyadan Anadoluya Göçler / Hayati Bice, Ankara : Tdv Yayınları, 1991, 213 s.
ISBN 975-389-056-7

947.9/G74C (ATATÜRK İLAH Zz 10032)
Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir, -- ; -. -- Ankara : Atatürk Kültür Dil ve Tarih ...

11- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Talas - Kayseri


050./ (ERCİYES İLAH Genel 739)
Yeni Kafkasya, İstanbul: Matbaa-i Amidi, 1340, 7 c. 16 s.

840./ (ERCİYES İLAH Genel 1444)
Kafkas Esirleri (les Prisonniers Du Caucaes) / X. De Maistre, Sitare Sevin, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1965, 51 s.

956.08/ (ERCİYES İLAH Genel 2355)
Çerkes Ethem Hadisesi (kendi Hatıralarıyla) / Cemal Kutay, İstanbul : [y.y.], 1955, 112 s.

956.072/ (ERCİYES İLAH Genel 6231)
Osmanlılar'ın Kafkas-Elleri'ni Fethi (1451-1590) / M. Fahrettin Kırzıoğlu, --. -- Ankara : Atatürk Ü. Ede. Fak., 1976, 20, 551 s.


T814./ (ERCİYES İLAH Genel 8060)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, -- ; Ahmet Cevdet Canbulat. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, 130 s.

956./ (ERCİYES İLAH Genel 10101)
Kafkasya Türkleri / Mehmed Emin Resulzade, --. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vak, 1993, 132 s.

301./ (ERCİYES İLAH Genel Tezler 905)
Başlangıçdan Günümüze Kafkas Kavimlerinin Dini ve Folkloru / Recai Eğerci, -- ; Harun Güngör, Kayseri : [y.y.], 1991, 43 s., Lisans Tezi

301./ (ERCİYES İLAH Genel 12604)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice, --. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, ---1991.
7, 213, 3 s. -- (TDV.YAY.NO.:65), ISBN 975-389-056-7

956./ (ERCİYES İLAH Genel 15401)
İstanbul Çerkesleri / Janet Mayragül Çorlu, İstanbul : Nart Yayıncılık, 1994, 19, 19 s.

950./ (ERCİYES İLAH Genel 15402)
Çerkes Tarihi Kronolojisi / Baturay Özbek (yediç), Ankara : Nart Yayıncılık, 1991, 175 s.

950./ (ERCİYES İLAH Genel 15441)
Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar / Hasan Aykan ; Hayri Ersoy. -- İstanbul : Nart Yayıncılık, 1994, 80 s.

382./ (ERCİYES İLAH Genel 15523)
Kafkasya'nın Ticaret Tarihi-Eski Çağlardan Xvıı. Yüz Yıla . . . - / Ahmet Canbek, --. -- İstanbul : Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, 1978, 648 s.

920./ (ERCİYES İLAH Genel 15595)
Muhaceretteki Çerkes Aydınları / İzzet Aydemir, --. -- Ankara : [y.y.], ---1991, 243 s.

891.7/ (ERCİYES İLAH Genel 15606)
Sovyet Çeçen Şiiri / Refik Özdemir, --. -- İstanbul : [y.y.], ---1988, 74 s.

T813./ (ERCİYES İLAH Genel 16095)
İki Kasım Bindokuzyüz Kırküç (Kafkas Karaçay Türklerinin . . . / Halimat Bayramuk, -- ; Yılmaz Nevruz. -- İstanbul : Ötüken, 1995, 300 s. -- (ÖTÜKEN YAY.:300), ISBN 975-437-156-3

947.9/BAD.R (ERCİYES İLAH Genel 18851)
Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil / John F. Baddeley, -- ; Sedat Özen. -- İstanbul : Kayıhan Yayınevi, 1995, 459 s.

899.96/MAR.A (ERCİYES İLAH Genel 18854)
Ammalat Bek: Marlınsky'den Bir Kafkas Hikayesi / Marlınsky, -- ; Sedat Özen. -- İstanbul : Kayıhan Yayınevi, 1989, 203 s.

923./ (ERCİYES İLAH Genel 19703)
Tarihin Gölgesinde Çerkez Ethem / Yusuf Büyükbaşaran, --. -- Bursa : [y.y.], 1996, 77 s.

956.0743/G561 (ERCİYES İLAH 21262)
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet E. Gökdemir, Atatürk Araş. Mer., Ankara 1998, 289s.

956.10154/Say99 (ERCİYES İLAH 21270)
Kırım ve Kafkas Göçleri / Abdullah Saydam, Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1997, 235 s.

T818.99943/K965 (ERCİYES İLAH Genel 22280)
Kafkasya Oğuzları Veya Türkmenleri / Sapar Kürenov, Ali Duymaz. İstanbul: Ötüken, 1995.
144 s. (YAYIN NO; 299), ISBN 975-437-155-5

950.4/Y44 (ERCİYES İLAH Genel 22299)
Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar Kafkasya ve Ortadoğu / Stefanos Yerasımos, Şirin Tekeli., İstanbul: İletişim Yayınları, 1997, 520 s. (İLETİŞİM YAY.;309), ISBN 975-470-446-5

956.1023/Şoe21 (ERCİYES İLAH Genel 22403)
Çerkes Meselesi / Mehmet Fetgerey Şoenu, İstanbul : Bedir Yayınevi, 1993, 86 s.

305.8943/J111 (ERCİYES İLAH Genel 22439)
Çerkesler / Jabaghı Baj, Ali Aydoğan, Ankara: Ahenk Yayınları, 1995, 199 s.,
(DÜŞÜN DİZİSİ; 5), ISBN 975-7227-17-X

T813.42/Ç33-1 (ERCİYES İLAH Genel 22478)
Genar (Kafkasya I) / Osman Çelik, İstanbul: Timaş Yay., 1994, 420 s., ISBN 975-362-145-0

947.92/An13 (ERCİYES İLAH Genel 23540)
Kuzey Kafkasya'nın Şanlı Tarihinden Altın Sayfalar. . Çeçenler / Cemal Anadol, İstanbul : Ahenk Yayınları, 1996, 395 s. -- (KAMER YAY.;78), ISBN 975-8035-10-X

899.966/B413 (ERCİYES İLAH Genel 23588)
Çerkesya'dan Savaş Mektupları 1837-1839 / James S. Bell, çev. Sedat Özden. İstanbul : Kafkas Vaskfı Yayınları, 1998, 510 s.

956.3/Ak75 (ERCİYES İLAH Genel 23628)
Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yolculuğu / Ali İhsan Aksamaz, İstanbul : Çivi Yazıları, 1997, 279 s. -- (ÇİVİYAZ.;17), ISBN 975-8086-11-1


12- DARENDE İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Darende - Malatya


930./ (DARENDE İLH Gnl. 1585)
Kafkasya'dan Anadoluya Göçler / Dr. Hayati Bice, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1991, 213 s.

930./ (DARENDE İLH Gnl. 2730)
Cenub-İ Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir, Ankara : Atatürk Kültür Dil ve Tarih ..., 1988, 289 s.

900./ (DARENDE İLH Gnl. 2332)
Rusların Kafkasya'yı İstilası / John F. Baddeley, çev. Sedat Özden. -- İstanbul : Kayıhan Yayınevi, 459 s.


13- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Bursa


956.001/ (ULUDAĞ İLAH 10780)
Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi / Fahrettin Kırzıoğlu, Ankara: [y.y.], 1976, 551 s.

956.021/ (ULUDAĞ İLAH 16184)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Dr. Hayati Bice, Ankara : [y.y.], 1991, 213 s.


14- 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Samsun

956.1015 K580/ (19 MAYI. İLAH 239)
Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590) / M. Fahrettin Kırgızoğlu, Erzurum : Atatürk Ü., 1976, 551 s.

956.102 İ49/ (19 MAYI. İLAH 3595)
İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya / haz. Osman Çelik, Ankara : Gelişim, 1992, 332 s.


15- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Konya

956.0811/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 11514)
Çerkez Ethem'in Hatıraları / Çerkez Ethem, --. -- İstanbul : Dünya Yayınları, 1962, 226 s.

947./ (SELÇUK İLAH. Türkçe 11596)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, --. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1990, 130 s.

947.9/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 12192)
Kuzey Kafkasya (Hürriyet ve İstiklal Davası) / Ahmet Hazer Hızal, Ankara: Orkun Yay., 1961, 163 s.

947.9/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 12260)
Kafkaslı / Ahmet Şentürk, --. -- İstanbul : Çığır Yayınları, 1976, 164 s.

947.9/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 12278)
Kuzey Kafkasya'da Sovyet-Rus Vahşeti,1944 Faciası / M. Z. /ikiz-M. /dinç-H. Hizal, Ankara : Hedef Yay., 1964, 60 s.

956.9/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 12280)
Kafkas-Rus Mücadelesi / Wassan Giray Cabağı, İstanbul : Baha Matbaası, 1967, 107 s.

956.0811/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 12282)
Çerkez Ethem Dosyası / Cemal Kutay, İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1973, 383 s.

947.905/ (SELÇUK İLAH. Tür. Ş. Sanlı 8043)
Çeveneburi Kafkasoloji Dergisi -- [y.y. : y.y.], 1978, 4-5. sayılar

940.417/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 8666)
İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi / Arif Baytın, --. -- İstanbul : [y.y.], 1946, 142 s.

928.956/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 9535)
Kafkas Yollarında / Ahmet Refik Altınay, --. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1991, 93 s.

956.039/ (SELÇUK İLAH. Türkçe 1182)
Şimali Kafkasya / Kadircan Kaflı, Ankara: [y.y.], 1942, 206 s.

843./ (SELÇUK İLAH. Türkçe 1823)
Kafkas Esirleri / X. De Maıstre, Sevin-Sitare, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1965, 51 s.

956.01/ (SELÇUK İLAH. Ahmet Duman 13186)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, 213 s.
ISBN 975-389-056-7

956.0811/ (SELÇUK İLAH. Ahmet Duman 13452)
Çerkes Ethem'in Hatıraları, [y.y.] : Dünya Yayınları, 1962, 226 s.

16- 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / İzmir


843.6/ (9 EYLÜL İLAH. 549)
Kafkas Esirleri / X. De Maıstre, Sevin-Sitare, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1965, 51 s.

947.9/ (9 EYLÜL İLAH. 859)
Tarihte Kafkasya / İsmail Burak, İstanbul: İstanbul Matbaası, 1958, 533 s.

956.101524/ (9 EYLÜL İLAH. 5509)
Osmanlıların Kafkas Elleri'ni Fethi (1451-1590) / Kırzıoğlu Fahrettin, Ankara: Atatürk Üni. Edebiyat Fak. Yay., 1976, xıx, 551 s.

947.8/ (9 EYLÜL İLAH. 24310)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, Canbulat-Ahmet Cevdet, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990, ıx, 130 s. -- (XXIV.DİZİ-SA.4)

947.9/ (9 EYLÜL İLAH. Zz 21586)
Kuzey Kafkasya (Hürriyet ve İstiklal Davası) / Ahmet Hazer Hızal, Ankara: Orkun Yayınları, 1961, 163 s.

956.1012/ (9 EYLÜL İLAH. 24100)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, 213 s.

956.101544/ (9 EYLÜL İLAH. 25102/103)
Kafkas Yollarında (Hatıralar ve Tehassürler): Ermeni Mezalimi / Ahmet Refik Altınay, İstanbul: Fikir Yayınları, 1992, 77 s.

955.4/ (9 EYLÜL İLAH. 26949)
Kafkasya Türkleri / M. Emin Resulzade, TDAV., İstanbul 1993, vııı, 132 s.

327.58/ (9 EYLÜL İLAH. 31477)
Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek / Tika ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Böl. Dzln, Ankara: Türk İşbirliği ve Kalkınma Aja, 1996, 223 s.

956.1009477/ (9 EYLÜL İLAH. 33053)
Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876) / Abdullah Saydam, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997,
vı, 235 s., (XVI.DİZİ-Sa.75), ISBN 975-16-0860-0

956.101543/ (9 EYLÜL İLAH. 33192)
Cenüb-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1998, ıx, 289 s., ISBN 975-16-0945-3

17- MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Üsküdar- İst.


923./ (M.Ü. İLAH. Şişli 1118)
Şeyh Şamil (Şimali Kafkasya İstiklal Mücadeleleri) / M. Zihni Hızaloğlu, -- ; Öns: Serdengeçti Osman Yüksel, Ankara: Serdengeçti Neşriyatı, 1958, 80 s.

947.9/ (M.Ü. İLAH. Hakses 165)
Kafkas Tarihi / İzzet Metcunatuka, İstanbul: Hürriyet Matbaası, 1330, 400 s.

843./ (M.Ü. İLAH. Genel 4639)
Kafkas Esirleri=les Prısonnıers Du Gaucase / Xavıer De Maıstre, 1269/1852; Evin Sitare, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1965, 51 s.
910.4/ (M.Ü. İLAH. Genel 11687)
Kafkas Yollarında / Ahmed Refik (Altınay), 1356/1937, İstanbul: Kitaphane-i İs. ve Askeri/i. H., 1919, 78 s.

956.1030/ (M.Ü. İLAH. Genel 17109)
Çerkezler / M. Fetgerey Shaenu, İstanbul: Kafkas Kütüphanesi, 1922/1338, 48 s.

956.1039/ (M.Ü. İLAH. Genel 17109)
Çerkezler Mabudler Neslindendir / M. Fetgerey Shaenu, İstanbul: [y.y.], 1922/1338, 47 s.

923./ (M.Ü. İLAH. Genel 21800)
İmam Şamil : Kafkasyanın Büyük Harb ve İhtilal Kahramanı / Tarık Mümtaz Göztepe, [y.y.]: Işık Kitabevi, 1946, 166 s.

956.0811/ (M.Ü. İLAH. Genel 21592)
Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti / Yusuf Nadi, İstanbul: Sel Yayınları, 1955, 128 s.

947.9/ (M.Ü. İLAH. Genel 22427)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay, Haz: Canbulat-Ahmet Cevdet, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990, 130 s., ISBN 975-16-0245-9

247.9/ (M.Ü. İLAH. Genel 24984)
Kafkas-Rus Mücadeleleri / Wassan Giray Cabağı, İstanbul : Baha Matbaası, 1967, 107 s.

947.9/ (M.Ü. İLAH. Genel 25170)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, 208 s.

899.96/ (M.Ü. İLAH. Genel 26103)
Marlinsky'den Bir Kafkas Hikayesi / Ammalat Bek, çev. Sedat Özden, İstanbul: Kayıhan Yayınevi, 1989, 103 s.

377.8/ (M.Ü. İLAH. Tezler-Y. Lis. 1041)
Kafkasyalı Eğitimci-Yazar Ömer Faruk Numanzade'nin Eğitim Hakakkındaki Ç... / Hasan Sevil, Ayhan-Halis (dan), İstanbul: MÜ. Sos. Bil. Ens., 1997, 106 s.

325.956/ (M.Ü. İLAH. Genel 26839)
Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876) / Abdullah Saydam, --. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1997, 235 s., ISBN 975-16-0860-0

947.9/ (M.Ü. İLAH. Genel 27544)
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler / Hayati Bice, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, 213 s.

956.0743/ (M.Ü. İLAH. Genel 27042)
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadoluda Ermeni Mezalimi / Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri, 1995, 4 c., ISBN 975-19-1169-9

956.0743/ (M.Ü. İLAH. Genel 27011)
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti / Ahmet Ender Gökdemir, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1998, IX, 289 s., ISBN 975-16-0945-3

956.0721/ (M.Ü. İLAH. Genel 27654)
Kafkas Araştırmaları I / Mehmet Saray, [y.y.]: Acar Matbaacılık, 256 s.

297.9/ (M.Ü. İLAH. Tezler-Y. Lis. 1125)
Kafkas Halklarından Adığelerin Eski Dinleri ve İslamiyetin Kuzey Kafkasyaya Girişi / Mustafa Özsaray, Şahin-M. Süreyya (dan.), İstanbul: MÜ. Sos. Bil. Ens., 1998, VII, 96 s.

18- HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ / Urfa


947.9/BUT.K (HARRAN İLAH Genel 5061)
Kafkasya Hatıraları / Mustafa Butbay ; çev. Canbulat-Ahmet Cevdet. -- 1- -- Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990, 1- c.

 

Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı---Kafkas Vakfı