Sakıncalı yayınlar!

Kuşkusuz tek parti dönemin antidemokratik uygulamalarından en fazla nasibini alan kesimlerden birisi de Kafkasya'dan göç eden kişilerdi. Yurtdışında yayınlanmış bir çok eser o tarihlerde yurda sokulamadı, yurt içinde basılan eserler de toplattırıldı. Kimi yayınevleri fütursuz bir şekilde kapattırıldı. İşte Türkiye'nin 1920 ile 1944 yıllarını kapsayan Kafkasya'ya dair sansür tarihinden bazı kesitler:

-3 Aralık 1926 tarihinde 4294 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Çerkes Mehmed tarafından yazılan kitaplar toplatıldı.

-29 Eylül 1927'de İstanbul'da yayımlanan Yeni Kafkas dergisi kapatıldı.

-26 Şubat 1930'da Gürcistan'ın Sohum ilindeki Mçita Murutsi (Kırmızı Yıldız) gazetesinin yurda sokulması yasaklandı.

-17 Ağustos 1931'de Yeni Kafkas, Otlu, Yurt, Bildiriş ve Azeri Türk adlı gazete ve dergiler kapatıldı.

-9 Haziran 1932'de Suriye'de yayımlanan Çerkes Alfabesi'nin yurda sokulması yasaklandı.

-15 Eylül 1934'te Kafkas Dağlıları adlı mecmuanın yurda sokulması yasaklandı.

-27 Ekim 1934'te Türkçe ve Fransızca olarak Paris'te yayımlanan Şimali Kafkasya mecmuasının yurda sokulması yasaklandı.

-24 Nisan 1935te Paris'te Beyaz Ruslar tarafından yayımlanan Kafkas dergisinin yurda sokulması yasaklandı.

-15 Eylül 1936'da İstanbul'da yayımlanan F. Daryal'ın Kafkas Almanağı adlı eser toplattırıldı.
-
1 Aralık 1937'de İstanbul'da yayımlanan Kafdağı adlı mecmua toplattırıldı ve satışı yasaklandı ve Paris'te yayımlanan Der Kaukasus mecmuasının yurda sokulmamasına karar verildi.

-27 Aralık 1937'de Paris'te İngilizce yayımlanan Haydar Bammat'ın The Caucassian Quartarly dergisinin yurda sokulması yasaklandı.

-27 Temmuz 1938'de Paris'te yayımlanan Zarya Kafkasa adlı mecmuanın yurda sokulmamasına karar verildi.

- 14 Haziran 1939'da Paris'te yayımlanan Kafkas Eli adlı mecmuanın yurda sokulması yasaklandı.

Yararlanılan kaynak:Kafkasya Yazıları-Sonbahar/Kış 98 Yıl:1 Sayı: 3