© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

Erken dönemlerde Çerkesler


Milattan önce

3000
Kafkasya'da tarım başladı.

 

3000-1900
Maykop uygarlığı dönemi.

 

2000-1000
Kafkasya'da bronz devri.

 

1000
Çerkeslerin yerlesik kültüre geçmeleri.

 

500
Adıgelerin ataları olan Sindler (Anapa kenti başta olmak üzere) site devleti kurdular.

 

480
Bosfor İmparatorluğu kuruldu.

100
Kuzey Kafkasya'da ilk alan köyleri kuruldu. Abhazlar kabilelere bölünerek feodal yapıya geçtiler. Abhazlar Roma yönetimi altına girdiler.

 

Milattan sonra

 

400
Kuban nehrinin sol kıyıları Adıgelerce yerleşim birimi haline getirildi.
Adigelerde Hıristiyan dini tedricen yayılmaya başladı.
ADIGE adı ilk kez ortaya çıktı. Abhazya Bizans'a bağlandı.

 

7. yüzyıl
Abhaz krallığı kuruldu.

 

9. yüzyıl
Abhaz krallığı Laz krallığını da içine alarak genişledi. Tek dil konuşan Adıge halkı oluşmaya başladı.

 

11. yüzyıl
Çerkesler Rusları yenilgiye uğrattı.

 

1237
Kırım Çerkeslerin Kaberdey boyu tarafından ele geçirildi.

 

13. yy.-15. yy.
Katolik mezhebi Kafkasya'da yayılmaya başladı.

 

25 Mart 1382
Mısır'da Çerkes Kölemen Devleti kuruldu.

 

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE