© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

Komünist Rusya dönemi


27 Şubat 1917
İhtilal oldu.

 

28 Şubat 1917
"Petrograd Sovyeti" bir bildiri yayınladı.

 

1 Mart 1917
"Duma " milletvekilleri "Geçici Hükümet" kurulmasına yönelik çalışmaları başlattılar.

 

2 Mart 1917
"Geçiçi Hükümet" Prens Lvov başkanlığında kuruldu.

 

5 Mart 1917
"Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği" Vladikafkas'da toplandı.

 

6 Mart 1917
"Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği","Merkez Komitesi" oluşturdu.

 

8 Mart 1917
"Birleşik Kafkas Dağlıları Birliği"nin "Geçici İdaresi" oluşturuldu.

 

15 Mart 1917
"Terek İli Yurttaş Yürütme Komitesi" kuruldu.

 

15-17 Mart 1917
4.Duma'nın Müslüman milletvekilleri Petrograd'da biraraya geldiler.

 

Nisan 1917
Kuban Bölge Meclisi (Rada) toplandı.

 

1-11 Mayıs 1917
Birinci Rusya Müslümanları Kongresi toplandı.

 

17 Mayıs 1917
Birinci Genel Kuzey Kafkasya Halk Kurultayı Terekkale'de toplandı.

 

17 Temmuz-2 Ağustos 1917
İkinci Rusya Müslümanları Kongresi yapıldı.

 

18 Eylül
İkinci Genel Kuzey Kafkasya Halk Kurultayı Andi"de toplandı.

 

9-14 Eylül 1917
General Kornilov'un Krenski'yi düşürme teşebbüsü başarısız oldu.

 

26 Ekim 1917
Bolşevikler iktidarı ele geçirdiler.

 

2 Kasım 1917
Rusya Halklarının Hakları Beyannamesi yayınlandı.

 

20 Kasım 1917
"Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi" Rusya'dan ayrıldığını ve bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti.

 

25 Kasım 1917
Rusya'da "Kurucu Meclis" seçimleri yapıldı.

 

1 Aralık 1917
"Terek Dağıstan Hükümeti " kuruldu.

 

2 Aralık 1917
"Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti" muhtariyet ilan etti. Hükümranlık sahasını bir deklarasyonla tespit etti.

 

15 Aralık 1917
Rusya Almanya ile antlaşma imzaladı.

 

19 Aralık 1917
Lenin ve Stalin'in "Rusya Müslümanları Bildirisi " yayınlandı.

 

21 Aralık 1917
"Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti" Rusya anayasasını reddetti. Kuzey Kafkasya hükümeti, Kafkasya'nın Rusya'dan ayrılmış bağımsız bir devlet olduğu ilan etti. Rusya'nın Kafkasya'nın iç işlerine kesinlikle müdahale edemeyeceği vurgulandı.

 

Aralık 1917
Bolşevikler Rus garnizonlarından destek alarak Kuzey Kafkasya'da bazı şehirlerde (Piyadigorsk, Georgiyevsk. v.s.) iktidarı ele geçirdiler.

 

5-6 Ocak 1918
Rusya "Kurucu Meclisi" Bolşevikler tarafından dağıtıldı.

 

Ocak 1918
Terek Eyaletinin I. Halk Kongresi yapıldı.

 

Şubat 1918
Terek Eyaletinin II. Kongresi yapıldı.

 

3 Mart 1918
Rusya BrestLitovsk Antlaşmasını (Almanların bütün şartlarını) kabul etti.

 

14 Mart 1918
Kızılordu Krasnodar'ı aldı.

 

Mart 1918
TemirhanŞura'da yeni bir "Dağlı Geçiçi Hükümeti" kuruldu.

 

1918
Brest Litovsk Antlaşması imzalandı.

 

9-13 Nisan 1918
II. Kuban Bölge Kongresi yapıldı.

 

18 Nisan 1918
Bolşevikler ŞamilKale'yi (Petrovsk) işgal etti.

 

22 Nisan 1918
"TransKafkasya Federal Cumhuriyeti" bağımsızlığını ilan etti.

 

6 Mayıs 1918
"Kuzey Kafkasya Hükümeti" heyeti İstanbul'a geldi.

 

8 Mayıs 1918
Bolşevikler BrestLitovsk antlaşmasını imzaladı.

 

11 Mayıs 1918
"Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti" bağımsızlık deklarasyonunu yabancı devletlere bir nota ile bildirdi. Tüm dünyadan Cumhuriyetin tanınması istendi. Genç Cumhuriyeti ilk tanıyan Osmanlı devleti oldu.

 

12 Mayıs 1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nden yardım istedi.

 

26 Mayıs 1918
Gürcistan bağımsızlığını ilan etti.

 

28 Mayıs 1918
Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını ilan etti.

 

30 Mayıs 1918
Bolşevik hükümeti Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin tanınmaması için nota verdi.

 

30 Mayıs 1918
Kuban Sovyet Cumhuriyeti, Kuban Karadeniz Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlandı.

 

Haziran 1918
V. Sovyetler Kongresi öncesi Bolşevikler bütün muhalif grupları teşkilattan çıkardılar.

 

8 Haziran 1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti arasında dostluk ve yardımlaşma antlaşma imzalandı.

 

1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti güneydeki yeni cumhuriyetlere "Kafkas Konfederasyonu" kurmayı teklif etti.

 

12 Haziran 1918
Biçeharof'un Beyaz birlikleri Derbent'i Kızılordu'dan aldı.

 

20 Haziran 1918
Azerbaycan'ın Gence şehri Osmanlı ordusu tarafından alındı.

 

1918
Çiçerin'in Alman büyükelçisi Prens Mirbach'a nota verdi.

 

22 Haziran 1918
Beyaz Ordu Kuban bölgesinde harekete geçti.

 

5 Temmuz 1918
I. Kuzey Kafkas Sovyetler Kongresi yapıldı.

 

Ağustos 1918
İngiliz Ordusu Baku'yü işgal etti.

 

4 Ağustos 1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti kuvvetleri Vladikafkas'ı aldı.

 

6 Ağustos 1918
Beyaz Ordu Derbent ve Şamilkale'yi (Petrovsk) aldı.

 

1918
İsmail Berkok, Mithat Şhaplı ve Muzaffer Bey teşkilat taburlarıyla Kafkasya'ya ulaştılar.Yerli kuvvetleri organize etmeye başladılar.

 

17 Ağustos 1918
Beyaz Ordu Krasnodar'ı aldı.

 

3 Eylül 1918
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Kuvvetleri (Çeçen milisler) TemirhanŞura'yı Kızılordu'dan geri aldı.

 

8 Eylül 1918
Beyaz Ordu Maykop'u aldı.

 

15-16 Eylül 1918
Osmanlı Ordusu Bakü'yü aldı.

 

13 Ekim 1918
Yusuf İzzet Paşa komutasındaki 15. Osmanlı Tümeni Beyaz ve Kızılordu'ya karşı savaşan Kafkasyalılara yardım amacayla Dağıstan'a geldi.

 

6 Ekim 1918
Osmanlı Ordusu Derbent ve Şamilkale'yi (Petrovsk) aldı.

 

10 Ekim 1918
Derbent'e Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti bayrağı törenle çekildi.

 

30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi imzalandı

 

17 Kasım 1918
İngiliz Ordusu Baku'yü işgal etti. Osmanlı Ordusunun ilk kafilesi Kafkasya'dan ayrılmaya başladı.

 

12-15 Aralık 1918
Abdülmecit Çermoy hükümeti istifa etti. I. Pşimaho Kosok hükümeti kuruldu.

 

28 Aralık 1918
Osmanlı Ordusu (15. Tümen) Kafkasya'dan tamamen çekildi..

 

Aralık 1918
Abdülmecit Çermoy başkanlığında bir heyet Paris'e konferansa gönderildi.

 

Ocak 1919
Beyaz Ordu Terek bölgesine, Kaberdey ve Balkarya'ya girdi.

 

1919
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti "Konfederasyon" fikrini tekrar gündeme getirdi. Teklif reddedildi.

 

21 Ocak 1919
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Birlikleri Aldı petrol kuyularını ele geçirdi.

 

9 Şubat 1919
Beyaz Ordu Terekkale'yi (Vladikafkas) işgal etti.

 

20 Mart 1919
I. Pşimaho Kosok hükümeti istifa etti. II. Pşimaho Kosok hükümeti kuruldu.

 

Nisan 1919
Beyaz Ordu'nun iki kolordusu Kafkasya'ya gönderildi.

 

Nisan 1919
Kafkasya'da Sosyalist Grup kuruldu.

 

Mayıs 1919
Beyaz Ordu Dağıstan'ı işgal etti.

 

12 Mayıs 1919
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti heyeti Paris Barış konferansına katıldı.

 

23 Mayıs -12 Haziran 1919
Pşimaho Kosok hükümeti istifa etti. Mikail Halil hükümeti kuruldu.

 

Temmuz 1919
Beyaz Ordu zorunlu askerlik uygulaması başlattı.

 

Haziran-Temmuz 1919
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti heyeti Paris'de Kuban Meclis heyeti ile dostluk antlaşması imzaladı.

 

Ağustos 1919
Beyaz Ordu tüm direnişleri bastırdı. Kuzey Kafkasya meclisi tatil edildi. Birçok parlamento üyesi sığındıkları Gürcistan'da "Kuzey Kafkasya meclisi" adı altında faaliyet göstermeye başladılar. Dağıstan ve Çeçenistan'da ayaklanmalar başladı.

 

Eylül-Ekim 1919
Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi kuruldu.

 

Ekim 1919
Kuzey Kafkasya Sovyet Konseyi toplandı.

 

Kasım-Aralık 1919
Beyaz ordu Kafkasya'da hezimete uğradı. Kızılordu Kafkasya'da ilerlemeye devam ediyor.

 

Ocak 1920
Beyaz ordu Kafkasya'da hezimete uğradı. Kızılordu Kafkasya'da ilerlemeye devam ediyor.

 

2 Şubat 1920
İsmail Berkok ve Aziz Meker'in başkanlığındaki bir heyet incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'den Kafkasya'ya gitti.

 

17 Şubat 1920
Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi "Tek ve bağımsız Kuzey Kafkasya Devleti'ni oluşturma azminde olduklarını" bir bildiri ile ilan ettiler.

 

25 Şubat 1920
Kızılordu Dağıstan'da Kafkas milisleri tarafından bozguna uğratıldı.

 

Mart 1920
Bolşevikler Kafkasya'da hakimiyet alanlarını genişletiyorlar. Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi Beyaz Ordu'dan kurtarılan Şamilkale'ye (Petrosk) taşındı ve Şubat bildirisine benzer bir bildiri daha yayınladı.

 

11 Nisan 1920
Kuzey Kafkasya Savunma Konseyi'nde Bolşevik olmayan üyeler ihraç edilerek Savunma Konseyi iptal edildi ve "İhtilal Komitesi" oluşturuldu.

 

6 Mayıs 1920
Türkiye'den gelen heyetin de teşvikleriyle Çeçenistan'da Kayışyurt yöresinde Kurultay toplandı. Toplantı sonucunda "Kafkasya bağımsız oluncaya kadar mücadeleye devam" kararı alındı.

 

Ağustos 1920
Sait Şamil gelmesi ile moral kazanan milis kuvvetleri Kafkasya'da Kızılordu'ya karşı savaşmayı hızlandırdılar.

 

14 Ekim 1920
Bolşevik hükümeti Kafkasya halklarına özerklik verilmesi kararını aldı.

 

Kasım 1920
Rusya SSC'ne bağlı Dağlı ve Dağıstan ÖSSC kuruldu.

 

Ocak 1921
Denikin Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'ni tanıdığını bildirdi.

 

20 Ocak 1921
Dağlı ÖSSC içinde Çeçen, Oset vb çevreler oluşturuldu.

 

Mart 1921
Türkiye ve Sovyet Rusya Moskova'da Dostluk Antlaşması imzaladılar.

 

Haziran 1921
Kızılordu'ya karşı yer yer savunma hatları oluşturarak direnen Kafkas kuvvetleri sonunda yenildiler ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti yıkıldı.

 

1 Eylül 1921
Kabardey çevresi Özerk bölge oldu.

 

16 Ocak 1922
Balkar çevresi Kabardey özerk bölgesi ile birleştirildi.

 

27 Temmuz 1922
Kuban ili içinde Adıge özerk bölgesi oluşturuldu.

 

1922
Rusya yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bıraktı.

 

30 Aralık 1922
Çeçen ve Karaçay Özerk bölgeleri oluşturuldu.

 

Ocak 1924
Yeni anayasa ile Sovyet Rejiminin statüsü tespit edildi.

 

1924
Oset ve İnguş özerk cumhuriyetleri oluşturuldu.

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE