© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

Kuzey Kafkasya Hükümeti'nin Türkiye'ye başvurusu

 

12 Mayıs 1918

 

Yüce Sadrazamlık katına,

Rusya'da çıkan devrim üzerine "Kuzey Kafkasya" müslüman halkı, genel oylama üsülüyle işlerini yürütmek amacıyla bir hükümet kurmuş ve milletin çoğunluguna dayanan adı geçen hükümet de ülkenin bağımsızlıgını ilan ederek bu konudaki resmi belgeleri daha sonra yüce Osmanlı hükümetine ve diğer hükümetlere bildirmişti.

Böylece bugünkü kaderini ve gelecegin yönetimini eline geçirmiş olan Kuzey Kafkasya müslüman halkı ülkenin mutluluk ve refahını sağlamak için ve bağımsızlık dürtüsüyle İslam topluluğu açısından kutsal bir bağla bağlı bulunduğu Ulu İslam Halifeliği ve Yüce Osmanlı saltanatı ile bu kez bir barış anlaşmasının imzalanmasını istemekle şeref duyar.Ancak Rusya'da hükümetin gücü bolşeviklerin eline geçtiği günden beri; adı geçenlerin ilan ve iddialarına göre; ülkeye mutluluk ve refah getirmek şöyle dursun, eski imparatorluğun geri kalan topraklarını kan ve ateş içine attıkları ve bu zulüm ve karışıklık alevlerinin Güney Kafkasya'nın bütün bölgelerine de yayıldığını ve altı aydan beri tüm islamların oturdukları yerlerde ve özellikle "Terek" ilinde öldürme ve yağma emelleri ile, bir çok çetelerin devamlı üşüştükleri tüm dünyaca bilinen bir gerçek olduğundan, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, sözünü ettiğimiz barış antlaşmasının resmi ve kesin biçimini almaya zaman ve olanak bırakmamakta ve Yüce Osmanlı hükümetininin hemen askeri ve siyasi yardımını istemeye ve dilemeye yöneltmektedir. Gerçekten de Kuzey Kafkasya hükümetinin henüz çok genç oluşu, eldeki askeri örgütle silah ve cephanelerin saldırıya karşı koymak için yeterli bulunmayışı, eskiden beri bağlı bulunduğumuz Ulu Hilafetin ve tarihi bir günde esirgemeyeceğini ummak ve inanmak için yeterli derecede düzenli bir kanıt oluşturduğundan, hangi biçimde ve hangi yolla olursa olsun, yeterli derecede düzenli ve donatılmış bir askeri gücün hemen Kuzey Kafkasya'ya yollanmasını ve bu durumun aşağıda imzaları bulunan ve Kuzey Kafkasya müslüman halkının içtenlikli amaçlarını temsil eden temsilcilere lütfen haber buyurulmasını arz ve rica ederiz. Bu konuda karar size aittir.

 
İstanbul, 12 Mayıs 1334 (1918)

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE

Kuzey Kafkasya Hükümeti
Temsilcisi
Haydar Bammat yerine Abdülmecit Çermoy

Kuzey Kafkasya Hükümeti
Temsilcisi
Mehmet Kadı Dibir