© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

Kuzey Kafkas Cumhuriyeti

 

(11 Mayıs 1918)

 

11 Mayıs 1918'de, 1917 Mayıs ve Eylül kurultaylarında alınan kararlar çerçevesinde Çermoy ve Bammat'ın imzalarını taşıyan nota ile Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin kurulduğu bütün devletlere bildirilir:

 

"Aşağıda imzaları bulunan bizler, Kuzey Kafkasya'nın yetkili millet temsilcileri olarak şu konuları bütün dünya hükümetlerine duyurmayı şeref telakki ederiz:

 
Kuzey Kafkasya halklarınca yasal ve olağan seçimle oluşturulmuş Milli Meclis'in 1917 Mayıs ve Eylül toplantılarında Kuzey Kafkasyalıları temsil yetkisi ve tüm diğer yetkilerin sorumluluğunu yüklenen Birleşik Kuzey Kafkasya hükümeti, hüküm süren anarşik atmosfer dolayısıyla ve bizzat Petersburg yönetimi tarafından, büyük Çarlık İmparatorluğu dahilindeki halkların "politik geleceklerini kendilerinin yürütmeleri hakkı"ndan yararlanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır:

 

1. Birleşik Kuzey Kafkasya halkları Rusya'dan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmaya kararlıdırlar.

2. Yeni kurulan devletin coğrafi sınırları, kuzeyde, Rus İmparatorluğu'na dahil edildiği zamanki sınır esas alınmak suretiyle Dağıstan, Terek, Stavropol, Kuban ve Karadeniz, doğudan Hazar Denizi, güneyden ise Transkafkasya hükümetleri ile yapılacak anlaşmalarla tesbit edilecek sınırlardan meydana gelecektir.

 

Bu kararların bütün dünya hükümetlerine duyurulması ve bilgilendirme görevi aşağıda imzaları bulunan yetkili delegasyona verilmiştir. Bu çerçevede, imzaları aşağıda yer alan bizler, bugünden itibaren bağımsız Kuzey Kafkasya Devleti'nin yasal şekilde kurulduğunu hür dünyaya beyan ederiz".

 

Abdülmecid Çermoy Haydar Bammat

 

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE