© 2006 Alancuma   -   web tasarım: k@di®ing

ALANCUMA KÖYÜ
Google
Web Alancuma
. .

 

ANDİ KURULTAYI

 

Eylül 1917'de yapılan Andi Kurultayı, Kuzey Kafkasya'nın yakın gelecekteki rotasını belirliyordu. Bu rota, uzun seneler boyu hegemonyasında kaldıkları Moskova'dan kopuşu temsil ediyor, "bağımsız" bir devlet iradesini yansıtmaya başlıyordu. Kurultayın sonuç bildirgesindeki maddeler devlet kurmanın ilkelerini ortaya koyuyordu:

 

1)  Kuzey Kafkasya ve Dağıstan Halkları politik bir birlik oluştururlar.

2) Bu birlik dahilinde tüm milletler tam bir otonomiye sahiptir.

3) Bu birlik iki yasama meclisinden oluşacaktır. Milletin egemenliği prensibine dayalı yukarıdaki meclislerden ilki genel nüfusun her 30 bini tarafından seçilecek birer temsilciden müteşekkil Millet Meclisi'dir. Diğeri birlik düşüncesinin gerçekleşmesi için her otonom unsur tarafından belirlenen ikişer temsilcinin katılımıyla oluşan senatodur.

4) Yasama meclisi kendi arasında yürütme kurulu, bu kurul da kendi içinden bir başkan seçer. Seçilen başkan aynı zamanda bütün birlik teşkilatının da başkanıdır.

5) Birlik anayasasının korunması ve sürdürülmesi, meclislerce yapılan

kanunların yürütme kurulunun ve her millete ilişkin yönetsel ve yargısal işlerin anayasaya uygunluğunu denetlemek üzere bir Yüksek Denetleme Kurulu oluşturulur.

(Kafkas Vakfı)

 

FORUM

RADYO

CHAT

SİTE HARİTASI

KÜNYE